Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Formatera musik Det går

Formatera musik Det går att radera alla bakgrundsmusikfilerna som är lagrade i kameran. Den funktionen går att använda t.ex. ifall bakgrundsmusikfilerna har blivit skadade så att de inte går att spela upp. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Formatera musik] t [OK] zFör att återställa musikfilerna i kameran till de filer som var inställda när du köpte den Med hjälp av programmet ”Music Transfer” på den medföljande CD-ROM-skivan går det att återställa musikfilerna till de fabriksinställda filerna. 1Utför kommandot [Ladda ner musik] och anslut sedan kameran till datorn via USB. 2Starta ”Music Transfer” och återställ sedan standardmusikfilerna. • Se hjälpfilerna i ”Music Transfer” för närmare detaljer om hur man använder ”Music Transfer”. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 134 SE

Strömsparläge Används för att ställa in tiden tills LCD-skärmen släcks och tills kameran stängs av. Om man inte gör något med kameran på en viss tid när den är påslagen och drivs på batteri, släcks först skärmen och en stund senare stängs kameran av för att förhindra onödigt slöseri med batteriströmmen (automatisk avstängning). 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Strömsparläge] t önskat läge Uthålligt Standard Av Hjälper till att spara batteriström. Om man inte gör något med kameran på en viss tid stängs den automatiskt av. I tagningsläget släcks LCD-skärmen automatiskt innan kameran stängs av. Om man inte gör något med kameran på en viss tid stängs den automatiskt av. I tagningsläget släcks LCD-skärmen automatiskt innan kameran stängs av. I detta läge tar det längre tid innan kameran stängs av jämfört med [Uthålligt]-läget. Den automatiska avstängningsfunktionen används ej. Observera • Kameran stängs inte av automatiskt i följande fall: – Under bildspel – När man spelar upp bilder som är tagna i [Multivinkelsvepning]-läget genom att luta kameran – När man spelar upp burstbilder genom att luta kameran – Under uppspelning av filmer – Under HDMI-utmatning – Under Eye-Fi-anslutning Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 135 SE