Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

TransferJet Används

TransferJet Används för att göra inställningar för TransferJet-kommunikation. TransferJet är en trådlös teknik för överföring på kort håll som gör det möjligt att överföra data genom att placera de två produkterna som ska kommunicera med varandra intill varandra. Kontrollera om din kamera är utrustad med TransferJet-funktionen genom att se efter om det finns ett (TransferJet)-märke på undersidan av kameran. Genom att använda ett Memory Stick-minneskort med TransferJet (säljs separat) går det att överföra bilder mellan TransferJet-kompatibla apparater. Se brukanvisningen som medföljer Memory Stick-minneskort med TransferJet för närmare detaljer om TransferJet. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [TransferJet] t önskat läge På Av TransferJet-kommunikation används. TransferJet-kommunikation används ej. Observera • I det enkla läget är punkten [TransferJet] fast inställd på [Av]. • Ställ in punkten [TransferJet] på [Av] ombord på flygplan. Följ även i alla andra fall alltid de regler som gäller på den plats där kameran används. • Anslutningen avbryts om överföringen inte går att utföra inom ungefär 30 sekunder. Välj i så fall [Ja] och passa ihop de två (TransferJet)-märkena på kameran och den andra apparaten igen. • Memory Stick-minneskort med TransferJet och kameramodeller med TransferJet säljs inte i vissa länder och områden på grund av lokala lagar och bestämmelser. • Ställ in [TransferJet]-funktionen på [Av] i andra länder och områden än där du köpte kameran. I vissa länder och områden kan det medföra skadeståndsansvar om man använder TransferJet-funktionen, på grund av lokala restriktioner för överföring av elektromagnetiska vågor. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zVad är TransferJet? TransferJet är en funktion som gör det möjligt att dela med sig bilder genom att sända och ta emot bilddata. Sätt i ett Memory Stickminneskort med TransferJet i kameran och passa ihop (TransferJet)-märket på kameran med märket på en annan apparat som också har stöd för den funktionen. Se sidan 97 för närmare detaljer om bildöverföring. 136 SE

Eye-Fi Används för att ställa in om uppladdningsfunktionen på Eye-Fi-kortet ska användas när ett Eye- Fi-kort (finns i handeln) är isatt i kameran. Punkten [Eye-Fi] visas bara när ett Eye-Fi-kort är isatt i kameran. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Eye-Fi] t önskat läge På Av Uppladdningsfunktionen används. Eye-Fi-lägesikonens utseende ändras på LCD-skärmen i förhållande till Eye-Fi-kortets kommunikationsläge. Eye-Fi-kortet är i standbyläge. Det finns ingen bild att överföra. Eye-Fi-kortet är i standbyläge för uppladdning. Eye-Fi-kortet är i anslutningsläge. Eye-Fi-kortet håller på att ladda upp bilder. Ett fel har uppstått. Uppladdningsfunktionen används ej. Observera • När detta skrivs i mars 2010 säljs Eye-Fi-kort i USA, Canada, Japan och somliga EU-länder. • Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av Eye-Fi-kort direkt för närmare information om Eye-Fi-kort. • Eye-Fi-kort får bara användas i det land eller område där de köptes. Det kan även finnas lokala begränsningar. • Eye-Fi-kort har en trådlös nätverksfunktion. Sätt inte i ett Eye-Fi-kort på platser där trådlösa nätverk är förbjudna, t.ex. ombord på ett flygplan. Om Eye-Fi-kortet redan är isatt i kameran, så ställ in punkten [Eye-Fi] på [Av]. När Eye-Fi-kortets uppladdningsfunktion är inställd på [Av] visas på LCDskärmen. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Överföring av bilddata med hjälp av ett Eye-Fikort 1 Gör inställningar för åtkomstpunkten för det trådlösa nätverket och överföringsriktningen för Eye-Fi-kort. Se bruksanvisningen som medföljer Eye-Fi-kortet för närmare detaljer. 2 När inställningarna är klara så sätt i Eye-Fi-kortet i kameran och ta bilder. De lagrade bilderna överförs automatiskt via det trådlösa nätverket till en dator eller liknande. Fortsätter r 137 SE