Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Format Används för att

Format Används för att formatera minneskortet eller internminnet. För att minneskortet ska fungera på ett stabilt sätt rekommenderar vi att du formaterar det i den här kameran den första gången du använder det i den här kameran. Observera att alla data på minneskortet raderas vid formatering. Dessa data går sedan inte att återställa. Glöm inte att säkerhetskopiera eventuella viktiga data till en dator eller någon annat lagringsenhet först. 1 t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) eller (Internminnesverktyg) t [Format] t [OK] Observera • Observera att alla data försvinner för gott vid formatering, även inklusive skyddade bilder. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 140 SE

Skapa lagringsmapp Används för att skapa en mapp på ett minneskort för att lagra tagna bilder. Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en ny mapp eller väljer en annan lagringsmapp. 1 t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) t [Skapa lagringsmapp] t [OK] Observera • Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet. • När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här kameran och tar bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt. • Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp. zAngående mappar När en ny mapp har skapats går det att byta lagringsmapp (sidan 142) och välja vilken mapp som bilderna ska visas i (sidan 112). Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 141 SE