Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Byt lagringsmapp

Byt lagringsmapp Används för att byta lagringsmapp på minneskortet. 1 t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) t [Byt lagringsmapp] 2 Välj den mapp där du vill lagra bilderna med hjälp av / t [OK]. Observera • Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet. • Följande mappar går inte att välja som lagringsmapp. – Mappen ”100” – Mappar vars nummer är enbart ”sssMSDCF” eller ”sssANV01” • Det går inte att flytta lagrade bilder till en annan mapp. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 142 SE

Radera lagr.mapp Används för att radera en lagringsmapp på minneskortet. 1 t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) t [Radera lagr.mapp] 2 Välj den mapp som du vill radera med hjälp av / t [OK]. Observera • Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet. • Om man raderar den nuvarande lagringsmappen med [Radera lagr.mapp] blir mappen med det högsta mappnumret till ny lagringsmapp. • Det går bara att radera tomma mappar. Om en mapp innehåller bilder eller andra filer, även sådana som inte går att spela upp på den här kameran, så radera först de bilderna och filerna med hjälp av en dator, och radera sedan mappen. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 143 SE