Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Kopiera Används för

Kopiera Används för att kopiera alla bilderna i internminnet till ett minneskort. 1 Sätt i ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet i kameran. 2 t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) t [Kopiera] t [OK] Observera • Använd ett fullt uppladdat batteripaket. Om man försöker kopiera bildfiler med ett alltför svagt batteripaket kan det hända att batteripaketet tar slut mitt under kopieringen så att den misslyckas, och det finns till och med risk att data blir förstörda. • Det går inte att kopiera bilder var för sig. • Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i internminnet så ta ut minneskortet när kopieringen är klar, och formatera sedan om internminnet (med hjälp av punkten [Format] under [Internminnesverktyg]). • En ny mapp skapas på minneskortet och alla data kopieras dit. Det går inte att ange en viss mapp och kopiera bilderna till den i stället. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 144 SE

Filnummer Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras. 1 t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) eller (Internminnesverktyg) t [Filnummer] t önskat läge Serie Återställning Filerna numreras i tur och ordning även om man byter lagringsmapp eller minneskort. (Om det nya minneskortet redan innehåller en fil med ett högre nummer än det senaste filnumret, blir numret på nästa fil ett steg högre än det högsta numret.) Filnumren börjar om från 0001 varje gång man byter mapp. (Om lagringsmappen redan innehåller filer blir numret på nästa fil ett steg högre än det högsta numret.) Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 145 SE