Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Punkter på

Punkter på MENU-skärmen (uppspelning) Med hjälp av går det lätt att välja olika uppspelningsfunktioner. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 Peka på för att tända MENU-skärmen. De fyra menypunkterna som visas under visas inte på MENU-skärmen. 3 Peka på en menypunkt t önskat läge. I nedanstående tabell markerar att ändra. Menypunkter Visningssätt inställningar som går att ändra, och – inställningar som inte går Minneskort Datumvisning Mappvisning (Stillbilder) Mappvisning (MP4) AVCHDvisning Internminnet Mappvisning (Enkelt läge) (Kalender) — — — — (Indexvisning) (Bildspel) — — (Radera) (Skicka med TransferJet) — — — (Måla) — — (Retuschering) — — (3D-visning) — — (Visningssätt) — (Visa burstgrupp) — — — — (Skydda) DPOF — — — (Rotera) — — (Volyminställning) (Visningsinställningar) (Exponeringsdata) (Antal bilder på indexbilden) (Välj mapp) — — — Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Observera • Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen. • De fyra menypunkterna som visas under varierar beroende på läget. 14 SE

Inställningspunkter På skärmen (Inställningar) går det att ändra olika inställningar. 1 Peka på för att tända MENU-skärmen. 2 Peka på (Inställningar) t önskad kategori t önskad punkt t önskad inställning. Innehållsförteckning Manöversökning Kategorier Tagningsinställn. Huvudinställningar Punkter Filmformat AF-lampa Rutnät Digital zoom Auto-rotering Scenigenk.guide Rödögereducering Blundningsvarning Pip LCD-ljusstyrka Language Setting Skärmfärg Demonstrationsläge Initialisera HDMI-upplösning KONTR. FÖR HDMI COMPONENT Undervattenshus USB-anslutning LUN-inställningar Ladda ner musik Formatera musik Strömsparläge TransferJet Eye-Fi* Kalibrering MENU/ inställningssökning Register Fortsätter r 15 SE