Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

För att titta på

För att titta på bilder genom att ansluta kameran till en högupplösnings-TV via en HDMI-kabel (säljs separat) Anslut kameran till HDMI-uttaget på högupplösnings-TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat). 1 Sätt i kameran i det medföljande multistället. 2 Anslut multistället till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat). HDMI-uttag 1 Till HDMI-uttaget HDMI-kabel (uppspelning)-knapp 2 Till HDMI-uttaget Multiställ 3 Slå på TV:n och ställ in ingången. 4 Tryck på (uppspelning)-knappen för att slå på kameran. Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen. Peka på / på kamerans LCDskärm för att välja önskad bild. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Observera • Peka på t (Inställningar) t (Huvudinställningar) för att välja [Auto] eller [1080i] för punkten [HDMI-upplösning]. • Pipljuden är fast inställda på [Slutare]. • Koppla inte ihop kameran och övrig utrustning som ska anslutas via utgångarna. Om kameran är ansluten till TV:n via utgångarna syns det ingen bild och hörs inget ljud. Sådana anslutningar kan även leda till fel på kameran eller övrig ansluten utrustning. • Det kan hända att denna funktion inte fungerar ordentligt för somliga högupplösnings-TV-apparater. Det kan t.ex. hända att det inte syns någon bild på högupplösnings-TV:n eller inte hörs något ljud. • Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon. • Det kan hända att inspelningen automatiskt avbryts efter en viss tid för att skydda kameran, om man filmar med kameran ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat). 150 SE

För att titta på bilder genom att ansluta kameran till en högupplösnings-TV via en HD-adapterkabel (säljs separat) Anslut kameran till en högupplösning-TV (HD TV) med hjälp av en HD-adapterkabel (säljs separat). Använd en Type2c-kompatibel HD-adapterkabel. 1 Anslut kameran till TV:n med hjälp av en HD-adapterkabel (säljs separat). Innehållsförteckning Manöversökning Grön/blå/röd COMPONENT VIDEO IN AUDIO Vit/röd 1 Till ljud/bildingångarna (uppspelning)-knapp MENU/ inställningssökning HD-adapterkabel 2 Till multiuttaget 2 Slå på TV:n och ställ in ingången. 3 Tryck på (uppspelning)-knappen för att slå på kameran. Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen. Peka på / på kamerans LCDskärm för att välja önskad bild. Register Observera • Innan du använder den här funktionen så välj t (Inställningar) t (Huvudinställningar) och ställ in punkten [COMPONENT] på [HD(1080i)]. 151 SE