Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Uppspelning av bilder

Uppspelning av bilder på en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV Om du använder en TV som har stöd för ”BRAVIA” Sync (är kompatibel med SYNC MENU) kan du styra uppspelningsfunktionerna på kameran med hjälp av fjärrkontrollen till TV:n genom att ansluta kameran till TV:n via en HDMI-kabel (säljs separat). 1 Sätt i kameran i det medföljande multistället. 2 Anslut multistället till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat). (uppspelning)-knapp Innehållsförteckning Manöversökning HDMI-uttag 1 Till HDMI-uttaget Multiställ MENU/ inställningssökning 2 Till HDMI-uttaget HDMI-kabel 3 Slå på TV:n och ställ in ingången. 4 Tryck på (uppspelning)-knappen på kameran för att slå på kameran. 5 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [KONTR. FÖR HDMI] t [På] 6 Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll för att välja önskat läge. Register Meny Bildspel med musik Enbildsvisning Indexvisning 3D-visning Radera Uppspelningszoom Bredzoom Rotera Visningssätt Funktion Används för att automatiskt spela upp bilder med ljudeffekter eller bakgrundsmusik i en oavbruten loop. Används för att bara spela upp en bild i taget. Används för att se flera bilder på en gång. Används för att spela upp 3D-bilder som är tagna i 3D-tagningsläget. Används för att radera lagrade bilder. Används för att förstora bilden vid uppspelningen. Stillbilder med ett bildförhållande på 4:3 spelas upp med ett bildförhållande på 16:9 i enbildsläget. I det fallet blir bilden en aning avklippt i ovan- och underkanten. Används för att rotera en stillbild. Används för att välja visningsformat för att se flera bilder på en gång. Fortsätter r 152 SE

MENU/ inställningssökning Observera • När kameran är ansluten till en TV via en HDMI-kabel går det bara att använda ett begränsat antal funktioner. • Om du pekar på LCD-skärmen samtidigt som du använder fjärrkontrollen avbryts fjärrstyrningen tillfälligt. • När kameran är ansluten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV går det att styra kameran med TV:ns fjärrkontroll. Se bruksanvisningen till TV:n för närmare detaljer. • Om kameran beter sig på något konstigt sätt när du styr den med fjärrkontrollen till en TV, t.ex. när den är ansluten via HDMI till en TV av något annat fabrikat, så peka på t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [KONTR. FÖR HDMI] t [Av]. Innehållsförteckning Manöversökning Register 153 SE