Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Installation av ”Music

Installation av ”Music Transfer” (Macintosh) 1 Slå på Macintosh-datorn och lägg i den medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. 2 Dubbelklicka på (SONYPMB). 3 Dubbelklicka på filen [MusicTransfer.pkg] i [Mac]-mappen. Mjukvaruinstallationen startar. Observera • ”PMB” är inte kompatibelt med Macintosh-datorer. • Avsluta alla andra program som är igång innan du installerar ”Music Transfer”. • För installationen måste man logga på som administratör. zIntroduktion till ”PMB” • Med hjälp av ”PMB” går det att importera bilder som är tagna med kameran till en dator och titta på dem på datorskärmen. Anslut kameran till datorn via USB och klicka på [Importera]. • Det går att exportera bilder från datorn till ett minneskort och spela upp dem på kameran. Anslut kameran till datorn via USB och klicka på [Exportera] t [Enkel export (PC-synk)] på [Hantera]- menyn, och klicka sedan på [Exportera]. • Det går att lagra och skriva ut bilder med datum. • Det går att se bilder som är lagrade på datorn efter tagningsdatum med hjälp av en kalender. • Det går att korrigera stillbilder (med hjälp av rödögekorrigering, osv.) och ändra tagningsdatumet och tidpunkten. • Det går att bränna skivor i en skivenhet med CD- eller DVD-bränningsfunktion. • Det går att skapa Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor och DVD-Video-skivor från AVCHD-filmer som importerats till en dator. (Den allra första gången man skapar en Blu-ray-skiva eller DVD- Videoskiva krävs det att datorn är ansluten till Internet.) • Det går att ladda upp bilder till en nättjänst. (Detta kräver internetanslutning.) • Se (PMB-hjälpen) för närmare detaljer. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zIntroduktion till ”Music Transfer” Med hjälp av ”Music Transfer” kan du byta ut de fabriksinställda musikfilerna i kameran mot dina egna favoritspår, samt ta bort och lägga till musikfiler. Det går även att återställa musikfilerna i kameran till fabriksinställningarna. • Följande sorters spår går att importera med hjälp av ”Music Transfer”. – MP3-filer som är lagrade på datorns hårddisk – Spår på musik-CD-skivor – Förinställda musikfiler i kameran • Utför t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Ladda ner musik], och anslut kameran till datorn innan du startar ”Music Transfer”. Se hjälpfilerna i ”Music Transfer” för närmare detaljer. 156 SE

Anslutning av kameran till en dator 1 Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran, eller koppla in nätadaptern AC-LS5 (säljs separat) mellan det medföljande multistället och ett vägguttag, och sätt i kameran i multistället. 2 Slå på datorn och tryck sedan på (uppspelning)-knappen. 3 Anslut kameran till datorn. • Första gången man ansluter kameran via USB kör datorn automatiskt ett program för att upptäcka kameran. Vänta en liten stund. 1 Till ett USB-uttag på datorn Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Multiställ USB-kabel 2 Till ett USB-uttag Register Import av bilder till datorn (Windows) Med hjälp av ”PMB” går det lätt att importera bilder. Se ”PMB-hjälpen” för närmare detaljer om funktionerna i ”PMB”. För att importera bilder till en dator utan att använda ”PMB” Om AutoPlay-guiden tänds när du ansluter kameran till datorn via USB, så klicka på [Öppna mappen för att visa filerna] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiera önskade bilder till datorn. Observera • Använd ”PMB” för manövrer som att importera AVCHD-filmer till en dator. • Om man utför manövrer på en AVCHD-filmfil eller mapp i kameran från en dator medan kameran är ansluten till datorn, kan det hända att filen blir förstörd eller inte går att spela upp. Använd inte datorn för att radera eller kopiera AVCHD-filmer på kamerans minneskort. Sony påtar sig inget ansvar för den sorters manövrer. • Kameran skapar en 3D-bild genom att kombinera en JPEG-fil och en MPO-fil. Om en av dessa filer raderas på en dator går 3D-bilden inte att spela upp längre. 157 SE