Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Import av bilder till

Import av bilder till datorn (Macintosh) 1 Anslut först kameran till Macintosh-datorn. Dubbelklicka på den nyupptäckta ikonen på skrivbordet t mappen där bilderna som ska importeras finns lagrade. 2 Dra bildfilerna till hårddiskikonen. Bildfilerna kopieras till hårddisken. 3 Dubbelklicka på hårddiskikonen t önskad bildfil i mappen med kopierade filer. Bilden visas. För att avsluta USB-anslutningen Utför procedurerna i steg 1 till 3 innan du: • Kopplar loss USB-kabeln. • Tar ut minneskortet. • Sätter i ett minneskort i kameran efter att ha kopierat bilder från internminnet. • Stänger av kameran. 1 Dubbelklicka på bortkopplingsikonen i aktivitetsfältet. 2 Klicka på (USB-masslagringsenhet) t [Stoppa]. 3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret, och klicka sedan på [OK]. Bortkopplingsikon Windows Vista Windows XP Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Observera • Om du använder en Macintosh-dator så dra först minneskortsikonen eller enhetsikonen till papperskorgsikonen innan du kopplar bort kameran från datorn. • Använd programmet ”iMovie” som medföljer Macintosh-datorer för att utföra manövrer som att importera AVCHD-filmer. 158 SE

Hur man laddar upp bilder till en mediatjänst Den här kameran har ett inbyggt program som heter ”PMB Portable”. Med hjälp av detta program går det att göra följande: • Det går lätt att ladda upp bilder till en blogg eller annan mediatjänst. • Du kan ladda upp bilder från en dator som är ansluten till internet även om du inte är hemma eller på jobb. • Det går lätt att registrera mediatjänster (som t.ex. bloggar) som du använder ofta. Se hjälpfilerna till ”PMB Portable” för närmare detaljer om ”PMB Portable”. Hur man startar ”PMB Portable” (Windows) Den allra första gången du använder ”PMB Portable” måste du välja språk. Gör på nedanstående sätt för att utföra inställningen. När väl språket är inställt kan du hoppa över steg 3 till 5 nästa gång du använder ”PMB Portable”. 1 Anslut kameran till datorn via USB. När kameran ansluts till datorn tänds AutoPlay-guiden. Klicka på [×] för att stänga AutoPlay-guiden för onödiga enheter. • Om önskad AutoPlay-guide inte tänds så klicka på [Dator] ([Den här datorn] i Windows XP) t [PMBPORTABLE], och dubbelklicka sedan på [PMBP_Win.exe]. 2 Klicka på ”PMB Portable”. (I Windows XP: klicka på [PMB Portable] t [OK].) • Om [PMB Portable] inte visas i AutoPlay-guiden, så klicka på [Dator] t [PMBPORTABLE], och dubbelklicka sedan på [PMBP_Win.exe]. Språkvalsskärmen tänds. 3 Välj önskat språk, och klicka sedan på [OK]. Regionsvalskärmen tänds. 4 Välj din [Region] och ditt [Land/Område], och klicka sedan på [OK]. Skärmen med användaröverenskommelsen tänds. 5 Läs noga igenom överenskommelsen. Om du accepterar villkoren i överenskommelsen så klicka på [Jag godkänner]. ”PMB Portable” startar. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 159 SE