Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Hur man startar ”PMB

Hur man startar ”PMB Portable” (Macintosh) 1 Anslut kameran till datorn via USB. När kameran ansluts till datorn tänds [PMBPORTABLE] på skrivbordet. Klicka på [×] för eventuella onödiga enheter. 2 Klicka på [PMBP_Mac] i mappen [PMBPORTABLE]. Regionsvalskärmen tänds. 3 Välj din [Region] och ditt [Land/Område], och klicka sedan på [OK]. Skärmen med användaröverenskommelsen tänds. 4 Läs noga igenom överenskommelsen. Om du accepterar villkoren i överenskommelsen så klicka på [Jag godkänner]. ”PMB Portable” startar. Observera • ”PMB Portable” saknar stöd för AVCHD-filmer. • Ställ in punkten [LUN-inställningar] under [Huvudinställningar] på [Multipla]. • Var alltid ansluten till ett nätverk när du använder ”PMB Portable”. • När man laddar upp bilder via internet kan det hända att bilderna blir kvar i datorns cache-minne beroende på tjänstleverantören. Detta gäller även när denna kamera används för samma ändamål. • Om det skulle bli något fel på ”PMB Portable” eller om du råkar radera ”PMB Portable” av misstag, kan du reparera ”PMB Portable” genom att ladda ner installationsprogrammet för PMB Portable från webbsajten. Att observera angående ”PMB Portable” ”PMB Portable” gör det möjligt att ladda ner adresser till ett antal webbsajter från servrar som administreras av Sony (”Sony-servrar”). För att kunna använda ”PMB Portable” för att utnyttja bilduppladdningstjänster eller andra tjänster (”tjänster”) som erbjuds av dessa och andra webbsajter måste du gå med på följande villkor. • Somliga webbsajter kräver att man registrerar sig och/eller tar ut avgifter för användning av deras tjänster. I sådana fall måste du gå med på villkoren för respektive webbsajt. • Det kan hända att tjänster upphör eller ändras enligt webbsajt-operatörernas gottfinnande. Sony kan ej hållas ansvariga för någon form av problem som uppstår mellan användarna och tredje man, eller någon form av besvär för användarna i samband med utnyttjande av tjänster, inklusive upphörandet eller ändringar av sådana tjänster. • För att titta på en webbsida blir du omdirigerad dit av Sony-servern. Det kan förekomma att en webbsida inte går att öppna beroende på underhåll på servern eller andra anledningar. • Om Sony-servern av någon anledning ska tas ur drift kommer detta att meddelas i förväg på Sonys webbsida, osv. • Det kan hända att webbadresser som du dirigeras om till av Sony-servern och annan information lagras i syfte att förbättra Sonys framtida produkter och tjänster. Observera dock att inga personliga data kommer att lagras i så fall. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 160 SE

Hur man bränner en filmskiva Det går att bränna en skiva med AVCHD-filmer som är inspelade med den här kameran. Val av metod för att skapa en filmskiva Välj en lämplig metod som passar till din skivspelare. Se ”PMB-hjälpen” för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av ”PMB”. Se sidan 157 angående hur man importerar filer till en dator. Spelare Metod för att skapa en skiva Skivtyp Apparater som kan spela Bluray-skivor (Blu-ray-spelare, PlayStation ® 3, osv.) Apparater som kan spela upp material i AVCHD-format (Sonys Blu-ray-spelare, PlayStation ® 3, osv.) Apparater för uppspelning av vanliga DVD-skivor (DVD-spelare, datorer som kan spela DVD-skivor, osv.) Importera filmer till datorn med hjälp av ”PMB” och bränn en Blu-ray-skiva. Importera filmer till en dator med hjälp av ”PMB” och bränn sedan en skiva i AVCHD-format. Bränn en skiva i AVCHD-format med hjälp av något annat DVD-inspelnings/ bränningsprogram än DVDirect Express. Importera filmer till datorn med hjälp av ”PMB” och bränn en skiva i vanligt STD-format. Observera • Om du vill bränna en skiva med hjälp av Sony DVDirect (DVD-inspelningsprogram) så använd DVDbrännarens minneskortfack eller anslut DVD-brännaren via USB för att överföra data. • Om du använder Sony DVDirect (DVD-inspelningsprogram) så kontrollera att dess firmware är uppdaterad till den senaste versionen. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zEgenskaper för respektive sorts skiva På Blu-ray-skivor går det att spela in filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) och längre speltid än på DVD-skivor. Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela in på brännbara DVD-skivor, t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa en skiva med högupplösningsbildkvalitet (HD). • Skivor med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela upp i apparater som kan spela upp material i AVCHD-format, som t.ex. Sonys Blu-ray-spelare och PlayStation ® 3. Sådana skivor går inte att spela i vanliga DVD-spelare. Filmer med standardbildkvalitet (STD) går att omvandla från filmer i högupplösningsbildkvalitet (HD) och sedan spela in på brännbara DVD-skivor, t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa en skiva med standardbildkvalitet (STD). Fortsätter r 161 SE