Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Utskrift av stillbilder

Utskrift av stillbilder Det går att skriva ut stillbilder med hjälp av följande olika metoder. • Direkt utskrift på en minneskortskompatibel skrivare Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer. • Utskrift med hjälp av en dator Det går att importera bilder till en dator med hjälp av det medföljande programmet ”PMB” och sedan skriva ut dem. Du kan lägga till datumet på bilder och skriva ut dem. Se ”PMB-hjälpen” för närmare detaljer. • Utskrift i en affär Observera • När bilder som är tagna i 16:9-format skrivs ut kan det hända att de blir avskurna i kanterna. • Det kan hända att det inte går att skriva ut panoramabilder, beroende på skrivaren. Utskrift i en affär Du kan ta med dig ett minneskort som innehåller bilder du tagit med kameran och få dem utskrivna i en fotoaffär. Så länge affären erbjuder fotokopiering enligt DPOF-standarden kan du markera bilder i förväg med -markeringar (utskriftsmarkeringar) så att du sedan slipper välja om dem när de ska skrivas ut i affären. Observera • Det går inte att skriva ut bilderna som är lagrade i internminnet direkt från kameran i en fotoaffär. Kopiera först bilderna till ett minneskort (sidan 144), och ta sedan med minneskortet till fotoaffären. • Hör efter i fotoaffären vilka sorters minneskort de kan hantera. • Det kan hända att det behövs en minneskortsadapter (säljs separat). Hör efter i fotoaffären. • Ta alltid en kopia på dina bilddata på en skiva eller hårddisk för säkerhets skull innan du tar med dem till en affär. • Det går inte att ställa in antalet utskrifter. • Om du vill lägga på datumet på bilderna så hör efter i fotoaffären. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 164 SE

Felsökning Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder. 1 Kontrollera punkterna på sidan 165 till 172. Om en kod som t.ex. ”C/E:ss:ss” tänds på skärmen så se sidan 173. 2 Ta ut batteripaketet, vänta ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen och slå på kameran. 3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 126). 4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad. Observera att om du lämnar in kameran för reparation ger du ditt medgivande till att innehållet i internminnet och musikfilerna kan komma att kontrolleras. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. http://www.sony.net/ Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Batteripaket och strömförsörjning Det går inte att sätta i batteripaketet. • Kontrollera att batteripaketet är vänt på rätt håll och stick in det tills batteriutmatningsknappen låses. Det går inte att slå på kameran. • Efter det att man har satt i batteripaketet i kameran kan det ta en liten stund innan kameran slås på. • Sätt i batteripaketet på rätt sätt. • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket. • Batteripaketets kontakter är smutsiga. Torka försiktigt bort eventuell smuts med en mjuk duk. • Använd rekommenderad sorts batteripaket. Kameran stängs plötsligt av. • Det kan hända att kameran automatiskt stängs av på grund av kamerans eller batteripaketets temperatur för att skydda kameran. I så fall tänds ett meddelande på LCD-skärmen innan kameran stängs av. • Om man inte gör något med kameran på en viss tid medan den är påslagen och punkten [Strömsparläge] är inställd på [Standard] eller [Uthålligt], stängs kameran automatiskt av för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen. 165 SE