Views
2 weeks ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Indikatorn för

Indikatorn för återstående batteriström visar fel. • Detta kan inträffa när kameran används på ett väldigt varmt eller väldigt kallt ställe. • Om det är stor skillnad mellan den återstående batteriström som visas och den faktiska återstående batteriströmmen, så ladda ur batteripaketet helt en gång och ladda sedan upp det igen för att rätta till indikeringen. Beroende på användningsförhållandena kan det hända att indikatorn fortsätter att visa fel. • Batteripaketet är dött (sidan 181). Byt ut det mot ett nytt. Batteripaketet går inte att ladda upp. • Det går inte att ladda upp batteripaketet med hjälp av en nätadapter (säljs separat). Använd batteriladdaren för att ladda upp batteripaketet. CHARGE-lampan blinkar medan batteripaketet laddas upp. • Kontrollera att batteripaketet är av typ NP-BN1. • Det kan hända att CHARGE-lampan blinkar ibland när man använder ett batteripaket som inte har använts på länge. • CHARGE-lampan (på den medföljande batteriladdaren) blinkar på två olika sätt: snabbt (med ca. 0,15 sekunders mellanrum) och långsamt (med ca. 1,5 sekunders mellanrum). Om lampan blinkar snabbt så ta av batteripaketet som håller på att laddas upp, och sätt sedan i samma batteripaket i batteriladdaren igen (tills det klickar till). Om lampan blinkar snabbt igen kan det betyda att det är fel på batteripaketet. Om lampan blinkar långsamt betyder det att batteriladdaren är i standbyläge och uppladdningen har avbrutits tillfälligt. Uppladdningen avbryts tillfälligt och batteriladdaren går över i standbyläge om temperaturen överskrider eller underskrider det lämpliga temperaturområdet för uppladdning. När temperaturen återgått till det lämpliga området fortsätter uppladdningen och CHARGE-lampan tänds. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp inom det lämpliga uppladdningstemperaturområdet på 10 - 30°C. • Se sidan 182 för närmare detaljer. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Tagning av stillbilder/inspelning av filmer Det går inte att lagra några bilder. • Om det inte går att lagra bilder på minneskortet men går att lagra bilder i internminnet trots att ett minneskort är isatt, så kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går. • Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på minneskortet. Om inspelningsmediet är fullt så gör något av följande: – Radera onödiga bilder (sidan 95). – Byt minneskort. • Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp. • Ställ om (Stillbild)/ (Film)-omkopplaren. • För att spela in filmer rekommenderar vi att du använder något av följande sorters minneskort: – ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ”Memory Stick PRO-HG Duo” – SD-minneskort, SDHC-minneskort eller SDXC-minneskort (Klass 4 eller snabbare) • Ställ in punkten [Demonstrationsläge] på [Av] (sidan 125). Leendeavkänningsfunktionen fungerar inte. • Kameran tar inga bilder om den inte upptäcker några leenden. • Ställ in punkten [Demonstrationsläge] på [Av] (sidan 125). 166 SE

Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte. • Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar ordentligt vid tagning av nattscener. • Tryck först ner avtryckaren halvvägs innan du tar bilden. Lagringen tar väldigt lång tid. • När slutartiden blir längre än en viss tid, t.ex. när man tar bilder på ett mörkt ställe, minskar kameran automatiskt bildstörningarna. Denna funktion kallas för slutarbrusreducering och gör att tagningen tar längre tid. Bilden är oskarp. • Motivet är för nära. Se till att motivet är längre bort från objektivet än följande näravstånd: – I det intelligenta autojusteringsläget, det bättre autojusteringsläget och det enkla läget: Ca. 1 cm (W)/ 50 cm (T) från linsytan. – I övriga tagningslägen: Ca. 8 cm (W)/ 50 cm (T) från linsytan. Du kan även gå över till förstoringsglasläget och ta bilden på 1 - 20 cm avstånd med zoomen på W-sidan. • (Landskapsläget), (Skymningsläget) eller (Fyrverkeriläget) är valt bland scenlägena vid stillbildstagning. Zoomen fungerar inte. • Zoomen går inte att använda i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget • Den smarta zoomen går inte att använda för somliga bildstorlekar (sidan 116). • Den digitala zoomen går inte att använda i följande fall: – I det bättre autojusteringsläget – I bakgrundssuddighetsläget – I filmläget – När (HDR-motljuskorrigeringsläget) är valt bland scenlägena. – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att slå på. • Ansiktsavkänningsläget går bara att välja när skärpeinställningsläget är inställt på [Multi-AF] och mätmetoden är inställd på [Multi]. • Ansiktsavkänning går inte att använda när förstoringsglasläget är aktiverat. Blixten fungerar inte. • Blixten går inte att använda i följande fall: – I bakgrundssuddighetsläget – Vid tagning av burstbilder – När (Anti-rörelseoskärpeläget), (Skymningsläget), (Handskymningläget), (Högkänslighetsläget) eller (Fyrverkeriläget) är inställt bland scenlägena. – I det intelligenta panoreringsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget – I filmläget • Ställ in blixten på [På] (sidan 61) i förstoringsglasläget och när (Landskapsläget), (Gourmetläget), (Husdjursläget), (Strandläget), (Snöläget), (Undervattensläget) eller (Snabbslutarläget) är valt bland scenlägena. 167 SE