Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Kategorier

Kategorier Minneskortverktyg Internminnesverktyg Klockinställningar Punkter Format Skapa lagringsmapp Byt lagringsmapp Radera lagr.mapp Kopiera Filnummer Format Filnummer Områdesinställning Datum- & klockinst. * [Eye-Fi] visas bara när ett Eye-Fi-kort (finns i handeln) är isatt i kameran. Observera • [Tagningsinställn.] visas bara när inställningar har matats in från tagningsläget. • [Minneskortverktyg] visas bara när ett minneskort är isatt i kameran, medan [Internminnesverktyg] bara visas när inget minneskort är isatt. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 16 SE

Delarnas namn Kamera A Avtryckare B Mikrofon C Linsskydd D ON/OFF-knapp (strömbrytare) E Strömlampa F Blixt G Självutlösarlampa/ Leendeavkänningslampa/AF-lampa H Objektiv I LCD-skärm/pekskärm J (Uppspelning)-knapp (42) K (Stillbildsläge)-lampa L (Filmläge)-lampa M Zoomknapp (W/T) (41, 43) N (Stillbildsläge)/ (Filmläge)- omkopplare O Ögla för handlovsrem* P Batteriutmatningsknapp Q Batterifack R Stativfäste S Multiuttag T Lock till batteri/minneskortsfacket U Läsnings/skrivningslampa V Minneskortsfack W (TransferJet)-märke (97, 136) Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register * Handlovsremmen Sätt fast remmen och trä handen genom öglan för att undvika att kameran blir skadad ifall du skulle råka tappa den. Ögla Lockpanel * Ritpennan Ritpennan används för att peka på kontrollerna på pekskärmen. Den går att fästa i handlovsremmen. Bär aldrig omkring kameran genom att hålla i ritpennan. Då kan kameran ramla av. Fortsätter r 17 SE