Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Det går inte att skriva

Det går inte att skriva ut bilder med datum. • Med hjälp av ”PMB” går det att skriva ut bilder med datumet pålagt (sidan 155). • Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Bilderna som tas med kameran innehåller dock information om tagningsdatumet, så det är möjligt att skriva ut bilder med datumet pålagt om skrivaren eller mjukvaran kan hantera Exif-information. Kontakta skrivarens eller mjukvarans tillverkare angående om den är kompatibel med Exif-information. • Om du får bilderna utskrivna i en affär kan du be dem lägga på datumet i bilderna. Det går inte att skriva ut 3D-bilder på samma sätt som de visas på kamerans LCDskärm. • 3D-bilderna som visas på kameran är MPO-filer, medan bilderna som skrivs ut är JPEG-filer, så i somliga fall kan det hända att bilderna som skrivs ut blir annorlunda än de som visas på LCDskärmen. Pekskärmen Knapparna på pekskärmen fungerar inte på rätt sätt eller inte alls. • Utför kommandot [Kalibrering] (sidan 139). • Punkten [Undervattenshus] är inställd på [På] (sidan 130). Ritpennan reagerar på fel ställen. • Utför kommandot [Kalibrering] (sidan 139). Övrigt Bilden är suddig. • Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en timme innan du använder den. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Kameran blir varm när den används länge i taget. • Detta fenomen beror inte på något fel. Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på. • Ställ in datumet och klockan igen (sidan 147). • Det inbyggda återuppladdningsbara backup-batteriet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket och låt kameran ligga avstängd i minst ett dygn. Datumet eller klockan är fel. • Områdesinställningen är inställd på en annan tidszon än den där du befinner dig. Ändra inställningen på -skärmen t (Inställningar) t (Klockinställningar) t [Områdesinställning]. 172 SE

Varningsindikatorer och meddelanden Självdiagnosfunktionen Om det tänds en kod som börjar med en bokstav betyder det att kamerans självdiagnosfunktion har aktiverats. De sista två siffrorna (som visas som ss här) varierar beroende på kamerans tillstånd. Om du inte lyckas bli av med problemet ens efter att du provat följande motåtgärder ett par gånger, kan det hända att kameran behöver repareras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. C:32:ss • Det har blivit fel på kamerans hårdvara. Stäng av kameran och slå på den igen. C:13:ss • Kameran kan inte läsa eller skriva data på minneskortet. Prova att stänga av och slå på kameran igen, eller att ta ut och sätta i minneskortet ett par gånger. • Det har uppstått ett formateringsfel i internminnet eller ett oformaterat minneskort är isatt. Formatera om internminnet eller minneskortet (sidan 140). • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran, eller data på det är skadade. Sätt i ett nytt minneskort. E:61:ss E:62:ss Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register E:91:ss • Det har blivit fel på kameran. Återställ inställningarna på kameran till standardinställningarna (sidan 126) och slå sedan på kameran igen. E:94:ss • Det har uppstått ett fel under skrivning eller radering av data. Kameran behöver repareras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Anteckna alla siffrorna i felkoden från och med E så att du kan meddela dem. Meddelanden Om något av följande meddelanden tänds så följ anvisningarna. • Batteripaketet är för svagt. Ladda genast upp batteripaketet. Beroende på användningsförhållandena eller batteripaketets typ kan det hända att indikatorn börjar blinka trots att det fortfarande finns 5 – 10 minuters batteriström kvar. Använd endast kompatibla batterier • Det isatta batteripaketet är inte av typ NP-BN1 (medföljer). 173 SE