Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Detta minneskort saknar

Detta minneskort saknar stöd för MP4 12M Detta minneskort saknar stöd för MP4 6M • För att spela in filmer rekommenderar vi att du använder ett ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)- minneskort, ett ”Memory Stick PRO-HG Duo”-minneskort eller ett SD-minneskort (Klass 4 eller snabbare). Det går inte att spela in i detta filmformat • Ställ in punkten [Filmformat] på [MP4] (sidan 113). Maximalt antal bilder redan valda • Upp till 10 bilder går att välja i läget [TransferJet]. • Upp till 100 bilder går att välja i läget [Flera bilder]. • Upp till 999 filer går att välja i lägena [Alla bilder från detta datum] och [Alla i mappen] för skydd eller utskriftsmarkering. • Det går att lägga till -markeringar (utskriftsmarkeringar) för upp till 999 filer. Fel vid musikuppspelning • Radera musikfilen, eller byt ut den mot en normal musikfil. • Utför kommandot [Formatera musik] och ladda sedan ner en ny musikfil. Musikminnes-formateringsfel • Utför kommandot [Formatera musik]. Denna manöver kan ej utföras för ostödda filer • Kamerans bearbetnings- och redigeringsfunktioner går inte att använda för bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Gör klart bilddatabasfilen Var god vänta • Kameran håller på att återställa datuminformation osv., t.ex. när bilder har raderats på en dator. • Den nödvändiga bilddatabasfilen skapas när minneskortet formateras. • Antalet bilder överskrider det antal som kamerans databashanteringsfil kan hantera. Radera bilder i [Datumvisning] för att registrera ytterligare bilder i bilddatabasfilen. Fel upptäckt i bilddatabasfilen Återställ data • Det går inte att spela in eller spela upp AVCHD-filmer eftersom bilddatabasfilen är skadad. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa bilddatabasfilen. • Det går inte att registrera bilder i kamerans bilddatabasfil eller spela upp bilder med hjälp av [Datumvisning]. Använd ”PMB” för att säkerhetskopiera alla bilder till datorn och återställ sedan dessa data till ett minneskort eller till internminnet. 176 SE

Bilddatabasfilfel Kan ej återställa • Importera alla bilderna till datorn med hjälp av ”PMB”, och formatera om minneskortet eller internminnet (sidan 140). Om du vill titta på de bilderna på kameran igen, så exportera tillbaka de importerade bilderna med hjälp av ”PMB”. Kameran är överhettad och kan inte lagra några bilder för tillfället • Kameran har blivit för varm. Det går inte att lagra några bilder förrän kameran har svalnat igen. Inspelningen har avbrutits eftersom kameran är överhettad • Inspelningen av en film har avbrutits eftersom kameran blivit överhettad under inspelningens gång. Vänta tills kameran svalnat igen. • När man filmar länge i taget blir kameran varm. Sluta i så fall filma. Anslutningen misslyckades • Kontrollera mottagningsporten för TransferJet och överför data på rätt sätt (sidan 17). Somliga filer blev ej sända Somliga filer blev ej mottagna • Kommunikationen har avbrutits under pågående bildöverföring, eller överföringen har avbrutits eftersom apparatens minne är fullt. Kontrollera det lediga minnesutrymmet och prova att göra om dataöverföringen med hjälp av TransferJet. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 177 SE