Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

”Memory Stick” I

”Memory Stick” I nedanstående tabell listas de sorters ”Memory Stick Duo”-minneskort som går att använda i den här kameran. Vi kan dock inte garantera att alla ”Memory Stick Duo”-funktioner fungerar ordentligt. ”Memory Stick”-typ Inspelning/uppspelning Memory Stick Duo (utan MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (med MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 * 1 Stöd saknas för dataöverföring på hög hastighet via ett parallellt gränssnitt. * 2 Minneskort av typ ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo”, ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo” är utrustade med MagicGate-funktioner. MagicGate är en upphovsrättsskyddsteknik som använder krypteringsteknik. Det går inte att utföra datalagring/ uppspelning som kräver MagicGate-funktioner på den här kameran. * 3 Filmer i storleken [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] eller [MP4 6M] går inte att lagra i internminnet eller på andra minneskort än ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort. * 4 Den här kameran saknar stöd för 8-bits parallell dataöverföring. Den utför 4-bits parallell dataöverföring på samma sätt som ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort. Att observera vid användning av ”Memory Stick Micro”- minneskort (säljs separat) • Denna produkt är kompatibel med ”Memory Stick Micro”-minneskort (”M2”). ”M2” är en förkortning av ”Memory Stick Micro”. • Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro”-minneskort i den här kameran så var noga med att sätta i det i en ”M2”-adapter i Duo-storlek. Om du sätter i ett ”Memory Stick Micro”-minneskort i kameran utan en ”M2”-adapter i Duo-storlek, kan det hända att det inte går att mata ut det ur kameran igen. • Lägg inte ”Memory Stick Micro”-minneskortet inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 180 SE

Batteripaket Angående uppladdning av batteripaketet • Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 och 30°C. Det kan hända att batteripaketet inte går att ladda upp helt vid temperaturer utanför detta område. Effektiv användning av batteripaketet • Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur. Det betyder att batteripaketet inte varar lika länge på kalla ställen. Vi rekommenderar följande för att batteripaketet ska vara så länge som möjligt: – Stoppa batteripaketet i en ficka nära kroppen för att värma upp det, och vänta med att sätta i det i kameran tills precis innan du ska börja ta bilder. • Batteripaketet tar slut snabbare om man använder blixten eller zoomen ofta. • Vi rekommenderar att du tar med dig extra batteripaket så att det räcker dubbelt eller tre gånger så länge som du tänker spela in, och att du gör ett par provtagningar innan du börjar ta de riktiga bilderna. • Utsätt inte batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt. • Lämna inte batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i en bil eller direkt i solen. • Om batteripaketets kontakter blir smutsiga kan det hända att kameran inte går att slå på, att batteripaketet inte går att ladda upp, eller att det uppstår andra problem. Torka i så fall bort eventuell smuts med en mjuk duk. Förvaring av batteripaketet • Ladda ur batteripaketet helt innan du stoppar undan det, och förvara det på ett svalt och torrt ställe. För att batteripaketet ska fortsätta att fungera bör du ta fram det åtminstone en gång om året och ladda upp det helt, och sedan ladda ur det helt igen i kameran. • För att använda upp batteriströmmen kan man låta kameran ligga inställd på bildspelsläget (sidan 92) ända tills den stängs av. • För att hålla batteripolerna rena och förhindra kortslutning kan du lägga batteriet i en plastpåse. Då hålls det isolerat från andra metallföremål m.m. Angående batteripaketets livslängd • Batteripaketets livslängd är begränsad. Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden mellan varje uppladdning blir signifikant kortare är det förmodligen dags att köpa ett nytt batteripaket. • Batteripaketets livslängd beror på förvarings- och användningsförhållandena för respektive batteripaket. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Kompatibla batteripaket • Batteripaketet NP-BN1 (medföljer) går bara att använda i Cyber-shot-kameror som är kompatibla med typ N. 181 SE