Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Batteriladdaren •

Batteriladdaren • Endast batteripaket av typ NP-BN1 går att ladda upp i den medföljande batteriladdaren (och inga andra sorters batterier). Andra batteripaket än de specificerade batteripaketen kan börja läcka, bli överhettade eller explodera om man försöker ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller brännskador. • CHARGE-lampan på den medföljande batteriladdaren kan blinka på följande två olika sätt. Snabb blinkning: Lampan blinkar med ett intervall på ungefär 0,15 sekunder. Långsam blinkning: Lampan blinkar med ett intervall på ungefär 1,5 sekunder. • Ta av det uppladdade batteripaketet från batteriladdaren. Om det uppladdade batteripaketet lämnas kvar i laddaren kan dess brukstid sjunka. • Om CHARGE-lampan börjar blinka så ta av batteripaketet som håller på att laddas upp, och sätt sedan i samma batteripaket i laddaren igen tills det klickar till. Om CHARGE-lampan fortfarande blinkar kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att fel sorts batteripaket är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av specificerad typ. Om batteripaketet är av specificerad typ så ta av det, byt ut det mot ett annat batteripaket och kontrollera om batteriladdaren nu fungerar som den ska. Om batteriladdaren fungerar som den ska var det förmodligen fel på batteripaketet. • Om CHARGE-lampan blinkar långsamt betyder det att batteriladdaren är i standbyläge och uppladdningen har avbrutits tillfälligt. Uppladdningen avbryts tillfälligt och batteriladdaren går över i standbyläge om temperaturen överskrider eller underskrider det lämpliga temperaturområdet för uppladdning. När temperaturen återgått till det lämpliga området fortsätter uppladdningen och CHARGE-lampan tänds. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 och 30°C. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 182 SE

MENU/ inställningssökning Intelligent panoreringsplatta Med hjälp av en intelligent panoreringsplatta (säljs separat) går det att ta bilder genom att låta kameran upptäcka ansikten. Se bruksanvisningen till den intelligenta panoreringsplattan för närmare detaljer. Innehållsförteckning Manöversökning Register 183 SE