Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Register 0 - 9

Register 0 - 9 3D-funktioner.....................................................................49 3D-panorering ....................................................................51 3D-tagning...........................................................................51 3D-visning .........................................................................102 A A/V OUT (STEREO)-uttag .......................................148 AF-lampa ...........................................................................114 Ansiktsavkänning .............................................................85 Anslutning Dator .............................................................................157 TV ..................................................................................148 Antal bilder på indexbilden........................................111 Antal stillbilder................................................................186 Anti-rörelseoskärpa .........................................................37 Användning av kameran utomlands .......................178 Autofokusram.....................................................................79 Autoprogram.......................................................................35 Auto-rotering ....................................................................117 AVCHD-format...............................................................184 B Batteriladdaren.................................................................182 Batteripaket .......................................................................181 Bildpunkt..............................................................................70 Bildspel .................................................................................92 Bildstorlek ...........................................................................68 Blixt..................................................................................61, 62 Blundningsreducering.....................................................87 Blundningsvarning.........................................................120 Bredzoom.............................................................................44 Bränna en skiva ...............................................................161 Burst-inställningar............................................................71 Byt lagringsmapp............................................................142 Bättre autojustering..........................................................30 C Centrumvägd AF ..............................................................79 Centrumvägd mätning ....................................................81 COMPONENT ................................................................129 D Dator Importera bilder ...............................................157, 158 Macintosh-dator .......................................................154 Rekommenderad miljö..........................................154 Windows-dator .........................................................154 Datum- & klockinst.......................................................147 Delarnas namn ...................................................................17 Demonstrationsläge .......................................................125 Digital precisionszoom ................................................116 Digital zoom .....................................................................116 DPOF ...................................................................................106 E Enkelt läge Tagning..........................................................................56 Uppspelning.................................................................89 EV ...........................................................................................73 Exponering ..........................................................................73 Exponeringsdata..............................................................110 Eye-Fi ..................................................................................137 F Felsökning .........................................................................165 Filmformat.........................................................................113 Filmknapp ............................................................................60 Filmläge Tagning..........................................................................34 Uppspelning.................................................................48 Filnummer .........................................................................145 Fokusföljning .....................................................................26 Format .................................................................................140 Formatera musik .............................................................134 Fyrverkeri.............................................................................38 Försköning...........................................................................37 Försköningseffekt.............................................................84 Förstoringsglas...................................................................72 Förstärkt skärpa ...............................................................101 G Gourmet ................................................................................38 Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 188 SE

H Handskymning...................................................................37 HD(1080i)..........................................................................129 HDMI-upplösning ..........................................................127 HDR-motljuskorrigering ...............................................37 Husdjur..................................................................................38 Hög känslighet ...................................................................37 I Indexvisning .......................................................................91 Initialisera ..........................................................................126 Inspelningssätt ...................................................................28 Inställningar ........................................................................15 Intelligent autojustering .................................................29 Intelligent panorering......................................................32 Intelligent panoreringsplatta ......................................183 Internminnet........................................................................25 ISO..........................................................................................74 iUndervattenspanorering ...............................................40 K Kalender ...............................................................................90 Kalibrering.........................................................................139 Klockinställningar ..........................................................147 KONTR. FÖR HDMI...................................................128 Kopiera................................................................................144 Kvalitet..................................................................................68 L Ladda ner musik..............................................................133 Landskap ..............................................................................37 Language Setting ............................................................123 LCD-ljusstyrka ................................................................122 Leendeavkänning..............................................................58 LUN-inställningar ..........................................................132 Långsam synkronisering................................................61 M Macintosh-dator ..............................................................154 Makro.....................................................................................72 Mapp Byta ...............................................................................142 Radera ..........................................................................143 Skapa ............................................................................141 Välja..............................................................................112 Mass Storage ....................................................................131 MENU-skärmen ..........................................................12, 14 Minne för valt ansikte.....................................................86 Minneskort.....................................................................3, 179 Mjukvara ............................................................................155 MTP......................................................................................131 Multi-AF...............................................................................79 Multi-patternmätning......................................................81 Multiuttag...........................................................................151 Multivinkelsvepning .......................................................51 Music Transfer.................................................................155 Måla........................................................................................99 Mätmetod .............................................................................81 O Områdesinställning ........................................................146 Operativsystem ................................................................154 Optisk zoom................................................................41, 116 P Panorering............................................................................32 PC..........................................................................................154 Pekskärmen .........................................................................21 Pip .........................................................................................121 PMB .....................................................................................155 PMB Portable ...................................................................159 PTP .......................................................................................131 R Radera....................................................................................95 Radera lagr.mapp............................................................143 Retuschering .....................................................................101 Rotera...................................................................................107 Rutnät...................................................................................115 Rödögekorrigering .........................................................101 Rödögereducering ..........................................................119 S Scenigenk.guide ..............................................................118 Scenigenkänning...............................................................82 Scenval ..................................................................................37 Scenval för filmer.............................................................57 SD..........................................................................................129 Självdiagnosfunktionen ...............................................173 Självporträtt.........................................................................63 Självutlösare .................................................................63, 65 Skapa lagringsmapp ......................................................141 Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 189 SE

 • Page 1 and 2:

  MENU/ inställningssökning Innehå

 • Page 3 and 4:

  Att observera när kameran används

 • Page 5 and 6:

  Innehållsförteckning Att observer

 • Page 7 and 8:

  TV Dator För att titta på bilder

 • Page 9 and 10:

  Manöversökning Låt kameran göra

 • Page 11 and 12:

  Redigering av bilder Måla····

 • Page 13 and 14:

  Menypunkter Mätmetod — — — S

 • Page 15 and 16:

  Inställningspunkter På skärmen (

 • Page 17 and 18:

  Delarnas namn Kamera A Avtryckare B

 • Page 19 and 20:

  Lista över ikonerna som visas på

 • Page 21 and 22:

  Hur man använder pekskärmen På d

 • Page 23 and 24:

  Hur man skräddarsyr MENUpunkterna

 • Page 25 and 26:

  Lagring i internminnet Den här kam

 • Page 27 and 28:

  Hur man använder stillbilds/ filml

 • Page 29 and 30:

  Intelligent autojustering Används

 • Page 31 and 32:

  zVad är det för skillnad mellan d

 • Page 33 and 34:

  zFör att ändra tagningsriktningen

 • Page 35 and 36:

  MENU/ inställningssökning Autopro

 • Page 37 and 38:

  Scenval Dessa lägen gör det möjl

 • Page 39 and 40:

  Funktioner som går att kombinera m

 • Page 41 and 42:

  Zoom Det går att förstora bilden

 • Page 43 and 44:

  Uppspelningszoom Används för att

 • Page 45 and 46:

  Tillfälligt roterad visning Denna

 • Page 47 and 48:

  zFör att spela upp burstbilder som

 • Page 49 and 50:

  3D-funktioner Den här kameran är

 • Page 51 and 52:

  3D-tagning Flera bilder tas medan k

 • Page 53 and 54:

  Uppspelning av bilder som är tagna

 • Page 55 and 56:

  Framrullad uppspelning Kontinuerlig

 • Page 57 and 58:

  Scenval för filmer Används för a

 • Page 59 and 60:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 61 and 62:

  Blixt 1 Fäll ner linsskyddet för

 • Page 63 and 64:

  Självutlösare 1 Fäll ner linssky

 • Page 65 and 66:

  Självutlösare I det enkla läget

 • Page 67 and 68:

  Suddighetseffekt Används för att

 • Page 69 and 70:

  Vid tagning i det intelligenta pano

 • Page 71 and 72:

  Burst-inställningar Kameran tar up

 • Page 73 and 74:

  EV Exponeringen går att justera f

 • Page 75 and 76:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 77 and 78:

  • Punkten [Vitbalans] går inte a

 • Page 79 and 80:

  Skärpa Det går att ändra hur sk

 • Page 81 and 82:

  Mätmetod Används för att välja

 • Page 83 and 84:

  Observera • Scenigenkänningsfunk

 • Page 85 and 86:

  Ansiktsavkänning I detta läge upp

 • Page 87 and 88:

  Blundningsreducering När man tar b

 • Page 89 and 90:

  Enkelt läge När stillbilder spela

 • Page 91 and 92:

  Indexvisning Används för att se f

 • Page 93 and 94:

  Bildspel med musik 1 Peka på (Bild

 • Page 95 and 96:

  Radera Används för att välja oö

 • Page 97 and 98:

  Skicka med TransferJet TransferJet

 • Page 99 and 100:

  Måla Används för att måla eller

 • Page 101 and 102:

  Retuschering Används för att retu

 • Page 103 and 104:

  Visningssätt Används för att st

 • Page 105 and 106:

  Skydda Används för att skydda lag

 • Page 107 and 108:

  Rotera Används för att rotera en

 • Page 109 and 110:

  Visningsinställningar Används fö

 • Page 111 and 112:

  MENU/ inställningssökning Antal b

 • Page 113 and 114:

  Filmformat Används för att ställ

 • Page 115 and 116:

  MENU/ inställningssökning Rutnät

 • Page 117 and 118:

  Auto-rotering När kameran vrids ru

 • Page 119 and 120:

  Rödögereducering Blixten utlöses

 • Page 121 and 122:

  Pip Används för att ändra instä

 • Page 123 and 124:

  MENU/ inställningssökning Languag

 • Page 125 and 126:

  Demonstrationsläge Det går att st

 • Page 127 and 128:

  HDMI-upplösning Används för att

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT Används för att välja

 • Page 131 and 132:

  USB-anslutning Används för att v

 • Page 133 and 134:

  MENU/ inställningssökning Ladda n

 • Page 135 and 136:

  Strömsparläge Används för att s

 • Page 137 and 138: Eye-Fi Används för att ställa in
 • Page 139 and 140: Kalibrering Denna funktion används
 • Page 141 and 142: Skapa lagringsmapp Används för at
 • Page 143 and 144: Radera lagr.mapp Används för att
 • Page 145 and 146: Filnummer Används för att ställa
 • Page 147 and 148: Datum- & klockinst. Används för a
 • Page 149 and 150: För att titta på bilder på en h
 • Page 151 and 152: För att titta på bilder genom att
 • Page 153 and 154: MENU/ inställningssökning Observe
 • Page 155 and 156: Hur man använder mjukvaran Install
 • Page 157 and 158: Anslutning av kameran till en dator
 • Page 159 and 160: Hur man laddar upp bilder till en m
 • Page 161 and 162: Hur man bränner en filmskiva Det g
 • Page 163 and 164: För att skapa skivor med standardb
 • Page 165 and 166: Felsökning Om det skulle uppstå n
 • Page 167 and 168: Bildstabiliseringsfunktionen funger
 • Page 169 and 170: Det går inte att ta flera bilder i
 • Page 171 and 172: Bilden och ljudet avbryts av störn
 • Page 173 and 174: Varningsindikatorer och meddelanden
 • Page 175 and 176: Inga bilder • Det finns inga upps
 • Page 177 and 178: Bilddatabasfilfel Kan ej återstäl
 • Page 179 and 180: Minneskort De typer av minneskort s
 • Page 181 and 182: Batteripaket Angående uppladdning
 • Page 183 and 184: MENU/ inställningssökning Intelli
 • Page 185 and 186: MENU/ inställningssökning Transfe
 • Page 187: Försiktighetsåtgärder Undvik att
 • Page 191: Att observera angående licensen Pr