Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Multistället Sätt i

Multistället Sätt i kameran i multistället i följande fall: – För att ansluta kameran till en dator via en USBkabel – För att ansluta kameran till en TV via en A/Vkabel eller HDMI-kabel A Kamerakontakt B DC IN-uttag C USB-uttag D HDMI-uttag E A/V OUT (STEREO)-uttag För att använda nätadaptern AC-LS5 (säljs separat) v-märke 1 Till DC IN-uttaget 2 Till ett vägguttag • Batteripaketet laddas inte upp av att man ansluter kameran till nätadaptern AC-LS5 (säljs separat). Använd en batteriladdare för att ladda upp batteripaketet. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 18 SE

Lista över ikonerna som visas på skärmen De olika ikonerna på skärmen anger kamerans tillstånd. Var ikonerna visas på skärmen kan variera beroende på tagningsläget. Vid tagning av stillbilder 1 Indikator Betydelse Scenigenkänningsikon Vitbalans Innehållsförteckning Manöversökning Under filminspelning Destination Scenigenkänning Överlappningsikon för det bättre autojusteringsläget Vibrationsvarning Scenläge för filminspelning Uppspelningszoom Lagrings/uppspelningsmedium (minneskort, internminnet) Ikoner för Eye-Fi-läget 8/8 Bildnummer/antal lagrade bilder inom valt datumområde/i vald mapp Bildstorlek/panoramabildstorlek/ kvalitet MENU/ inställningssökning Register Under uppspelning TransferJet-inställningar Burstbilder Huvudbilden i burstgruppen Databasfilen full/varning för databasfilfel Uppspelningsmapp Mappbyte 3D-bilder Skydd Utskriftsmarkering (DPOF) Blundningsreducering Fortsätter r 19 SE