Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

zYtterligare

zYtterligare möjligheter för att skräddarsy menyn Det går inte bara att byta ut MENU-ikonerna utan det går också att låta MENU-ikonerna i det skräddarsydda området byta plats med varandra och att minska antalet MENU-ikoner. För att låta MENU-ikonerna inom det skräddarsydda området byta plats Peka på en MENU-ikon i det skräddarsydda området och flytta den till önskad plats. För att minska antalet ikoner i det skräddarsydda området Peka på en MENU-ikon i det skräddarsydda området och dra den till området till höger. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 24 SE

Lagring i internminnet Den här kameran har ett internminne på ungefär 32 MB. Detta minne går inte att ta ut. Även om det inte finns något minneskort isatt i kameran går det att lagra bilder med hjälp av detta internminne. B B Internminnet När ett minneskort är isatt [Lagring]: Bilderna lagras på minneskortet. [Uppspelning]: Bilderna på minneskortet spelas upp. [Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika funktioner för bilderna på minneskortet. När inget minneskort är isatt [Lagring]: Bilderna lagras i internminnet. • Det går inte att lagra filmer i interminnet med följande filmkvaliteter eller filmbildstorlekar: – [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ] – [MP4 12M], [MP4 6M] [Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet spelas upp. [Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika funktioner för bilderna i internminnet. Angående bilddata som är lagrade i internminnet Vi rekommenderar att du tar en kopia av data i internminnet med hjälp av någon följande metoder. För att kopiera data till hårddisken i en dator Utför proceduren på sidan 157 utan något minneskort isatt i kameran. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register För att kopiera (backa upp) data till ett minneskort Gör klart ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet, och utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 144). Observera • Det går inte att importera bilddata från ett minneskort till internminnet. • Genom att ansluta kameran till en dator via en USB-kabel går det att importera data från internminnet till datorn. Det går dock inte att exportera data från datorn till internminnet. 25 SE