Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Hur man ställer in

Hur man ställer in skärpan med hjälp av pekskärmen När man pekar på det område på pekskärmen som skärpan ska ställas in på tänds en ram, och när man trycker ner avtryckaren halvvägs ställs skärpan in på det området. När man pekar på motivet på skärmen Kameran följer motivet och ställer automatiskt in skärpan ända tills man trycker ner avtryckaren halvvägs, även om motivet rör sig (Fokusföljning). Tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa motivets position, och skärpan och exponeringen. Knapp/manöver Peka på skärmen För att Ställa in skärpan. Stänga av funktionen. Observera • Fokusföljning fungerar inte i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I 3D-tagningsläget – I filmläget – I det enkla läget – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad – När (Landskap), (Skymning), (Fyrverkeri) eller (Undervatten) är valt bland scenlägena – När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] – När den digitala zoomen används – I förstoringsglasläget • Det kan hända att fokusföljningen inte aktiveras i följande fall: – Om motivet rör sig för snabbt. – Om motivet är för litet eller för stort. – Om motivet har samma färg som bakgrunden. – Under dåliga belysningsförhållanden. – Under förhållanden där ljusstyrkan varierar. • Fokusföljningen stängs automatiskt av om motivet försvinner från skärmen eller om följningen misslyckas. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 26 SE

Hur man använder stillbilds/ filmlägesomkopplaren Denna omkopplare används för att ställa in önskat tagningsläge. 1 Tryck på / -lägesomkopplaren för att gå över till (stillbildsläget) eller (filmläget). (Stillbild) (Film) Avtryckare / -lägesomkopplare Används för att ta stillbilder. Kameran ställs in på det stillbildstagningsläge som är inställt med punkten (Inspelningssätt) (sidan 28). Används för att spela in filmer. Kameran ställs in på det filminspelningsläge som är inställt med punkten t [Scenval för filmer] (sidan 57). Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 27 SE