Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Suddig bakgrund Kameran

Suddig bakgrund Kameran ställer bara in skärpan på motivet medan bakgrunden blir oskarp, vilket gör att motivet framträder tydligare. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Inspelningssätt) t (Suddig bakgrund) 3 Tryck ner avtryckaren. Observera • Håll kameran stadigt för att förhindra skakningsoskärpa vid tagningen. • Det kan hända att bakgrunden inte blir suddig i följande fall: – Om scenen är för ljus eller för mörk. – Om motivet rör sig. – Om motivet är för långt från kameran. (Motivet är utanför det rekommenderade tagningsavståndet.) – Om motivet är för nära bakgrunden. • Det kan hända att funktionen för suddig bakgrund inte har någon större effekt i följande fall: – Om motivet är för litet. – Om motivet har samma färg som bakgrunden. – Om du flyttar kameran efter att ha ställt in AE/AF-låset. • Om det inte går att få bakgrunden tillräckligt suddig, så prova följande steg: – Skjut zoomknappen (W/T) till T-sidan. – Närma dig motivet tills du befinner dig innanför det rekommenderade tagningsavståndet. – Flytta motivet längre bort från bakgrunden. – Peka på området som skärpan ska ställas in för. zTips för att göra bakgrunden suddig Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register • Ta bilden från det rekommenderade tagningsavstånd som visas på LCD-skärmen. • Peka på t [Suddighetseffekt] t [Hög], [Mellan] eller [Låg] före tagningen för att ändra nivån för bakgrundsuddighetseffekten. 36 SE

Scenval Dessa lägen gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Inspelningssätt) t (Scenval) t önskat läge (Försköning) Används för att ta bilder på ansikten med en jämnare känsla. Innehållsförteckning Manöversökning (Soft Snap) Används för att ta bilder med en mjuk känsla för porträtt, bilder på blommor, osv. Används för att ta bilder utan blixt inomhus utan att motivet blir oskarpt. MENU/ inställningssökning (Landskap) Används för att ta bilder på motiv på långt håll genom att ställa in skärpan på oändligt avstånd. Himlen, träd och blommor fångas med levande färger. Register (Antirörelseoskärpa) (HDRmotljuskorrigering) (Skymningsporträtt) Används för att ta två bilder med olika exponering för att sedan skapa en enda bild med större nyansomfång. Kameran kombinerar de mörka delarna av en bild som är tagen med en ljus exponeringsinställning, och de ljusa delarna av en bild som är tagen med en mörk exponeringsinställning. Används för att ta skarpa bilder på människor utan att den mörka bakgrundsatmosfären går förlorad. (Skymning) Används för att ta nattvyer på långt håll utan att den mörka bakgrundsatmosfären går förlorad. (Handskymning) Används för att ta nattscener med mindre störningar utan att använda stativ. (Hög känslighet) Används för att ta bilder utan blixt i svag belysning utan att de blir suddiga. Fortsätter r 37 SE