Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

iUndervattenspanorering

iUndervattenspanorering När kameran är monterad i ett undervattenshus (t.ex. Marine Pack) tar den flera bilder när man panorerar, vilket gör det möjligt att skapa en panoramabild genom att sammanställa bilderna. Kameran upptäcker även ansikten och rörliga motiv automatiskt. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Undervattenshus] t [På] 3 Montera kameran i undervattenshuset. 4 (Inspelningssätt) t (iUndervattenspanorering) 5 Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren. 6 Panorera kameran till slutet på mätaren på LCD-skärmen. Mätare Denna del tas inte Observera • Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Prova i så fall att röra kameran snabbare så att en hel panoramabild blir lagrad. • Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade. • I svag belysning kan det hända att panoramabilder blir suddiga eller att tagningen misslyckas. • I flimrande belysning kan det hända att ljusstyrkan eller färgerna varierar i olika delar av den sammanställda bilden. • Om det är stora skillnader i ljusstyrka, färger eller skärpa mellan panoreringsvinkeln och den AE/AFlåsta vinkeln kommer bilden att misslyckas. Ändra i så fall den AE/AF-låsta vinkeln och ta om bilden. • iUndervattenspanorering är inte lämpligt att använda i följande fall: – När det förekommer föremål som är alltför nära kameran – För bilder med dålig kontrast – För bilder där motivet ändrar sig hela tiden • I följande fall går det inte att skapa panoramabilder: – Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen. – Om kameran skakar för mycket. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 40 SE

Zoom Det går att förstora bilden under tagning. Kamerans optiska zoom kan förstora bilden upp till 4×. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 Rör på zoomknappen (W/T). Rör zoomknappen (W/T) mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut. • Om förstoringen överskrider 4× så se sidan 116. Observera • Under filminspelning zoomar kameran långsamt. • Zoomen låses på W-sidan i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget T-sidan W-sidan Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 41 SE