Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Uppspelning av

Uppspelning av stillbilder 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 Välj en bild med / . zTips för dragningsmanövrer Följande manövrer går att utföra genom att dra med fingret på LCD-skärmen under uppspelningen. För att Se nästa/föregående bild Fortsätta att bläddra bland bilderna (nästa/föregående bild) Tända indexbildskärmen under uppspelning Gör så här Dra åt höger respektive vänster. Dra åt höger respektive vänster, och håll kvar fingret. Dra uppåt. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning zUppspelning av bilder som är tagna med en annan kamera Den här kameran skapar en bilddatabasfil på minneskortet för att lagra och spela upp bilder. Om kameran upptäcker bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen på minneskortet, tänds en registreringsskärm med meddelandet ”Okända filer upptäckta Importerar filer”. Om du vill titta på oregistrerade bilder så registrera dem först genom att välja [OK]. • Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket för att registrera bilder. Om batteriet är alltför svagt när man registrerar bilder kan det hända att det inte går att registrera alla data eller att data blir förstörda om batteriströmmen tar slut. Register 42 SE

Uppspelningszoom Används för att förstora bilden som visas. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 Peka på det område som du vill förstora. Bilden förstoras till dubbel storlek, med det område som du pekade på i mitten. Det går även att förstora bilden genom att röra zoomknappen (W/T) mot T-sidan. 3 Justera förstoringsgraden och positionen. Bilden förstoras ytterligare varje gång man pekar på skärmen. Visar den förstorade delens position i hela bilden Innehållsförteckning Manöversökning Knapp/manöver Dra uppåt/nedåt/åt höger/åt vänster För att Ändra vilken del av bilden som visas. / Ändra förstoringen. Stänga av uppspelningszoomen. zFör att spara förstorade bilder Det går att spara förstorade bilder med hjälp av trimningsfunktionen ( t [Retuschering] t [Trimma (ändra storlek)]). MENU/ inställningssökning Register 43 SE