Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Uppspelning av

Uppspelning av burstbilder Används för att spela upp burstbilder. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 Välj burstbilder med / . 3 Peka på önskad uppspelningsknapp i förhållande till uppspelningsläget. Knapp/manöver Peka på Peka på Användningssätt Burstbilderna grupperas, och sedan visas bara huvudbilden. Skärmen växlar mellan enbildsläget och miniatyrbildsläget varje gång man pekar på den. Det går att spela upp burstbilderna som en film genom att luta kameran åt höger eller vänster. Observera • Det går bara att spela upp burstbilder som en film när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] och punkten [Visa burstgrupp] är inställd på [Visa endast huvudbilden]. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zFör att se bilderna i en burstgrupp bredvid varandra När man pekar på visas bara huvudbilden. Det går att se bilderna i gruppen på rad med hjälp av nedanstående procedur. Huvudbild Miniatyrbildsvisning Enbildsvisning Bilden som visas ovan 1Tänd huvudbilden i uppspelningsläget och peka sedan på . Ett bildindex visas. 2Peka på / för att se var och en av bilderna i burstgruppen. • Det går även att välja vilken bild som ska visas genom att peka på miniatyrbilden längst ner på LCD-skärmen. 3Skärmen växlar mellan enbildsläget och miniatyrbildsläget varje gång man pekar på den. 4Peka på för att släcka skärmen igen. Fortsätter r 46 SE

zFör att spela upp burstbilder som en film genom att luta kameran åt höger eller vänster För att spela upp burstbilderna på ett smidigt sätt som en film pekar man på sedan kameran åt höger eller vänster, på det sätt som visas i figuren. Luta kameran åt höger eller vänster, med kamerans mittpunkt som axel. , och lutar Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 47 SE