Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Uppspelning av filmer 1

Uppspelning av filmer 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 Välj en film med / . 3 Peka på på LCD-skärmen. Om man pekar på LCD-skärmen under pågående uppspelning tänds manöverknapparna. Knapp/manöver Användningssätt Volymkontroll Justera volymen med eller . . Hopp tillbaka till början på filmen m Snabbspolning bakåt Peka på u eller LCD-skärmen Vanlig uppspelning/paus M Snabbspolning framåt y Långsam uppspelning Observera • Det kan hända att det inte går att spela upp somliga bilder som är tagna med andra kameror. zFör att bara se filmer på indexskärmen Det går att se bara miniatyrbilder för filmer på indexskärmen genom att peka på (Visningssätt) t (Mappvisning (MP4)) eller (AVCHD-visning). (Mappvisning (MP4)) (AVCHD-visning) Miniatyrbilder för filmer i MP4-format visas på indexskärmen. Miniatyrbilder för filmer i AVCHD-format visas på indexskärmen. t Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register • När en filmfil har spelats upp till slutet börjar kameran automatiskt spela upp nästa filmfil. 48 SE

3D-funktioner Den här kameran är utrustad med olika 3D-funktioner. 3D-funktionerna i den här kameran är [3D-panorering] och [Multivinkelsvepning]. 3D-bilder som är tagna i [3D-panorering]-läget går bara att spela upp på en 3D-TV, medan bilder som är tagna i [Multivinkelsvepning]-läget går att spela upp både på den här kameran och på en 3D-TV. I det här avsnittet beskrivs skillnaden mellan [3D-panorering]-läget och [Multivinkelsvepning]- läget. Se följande sidor för närmare detaljer: – 3D-tagning (sidan 51) – Uppspelning av bilder som är tagna i multivinkelsvepningsläget i stereo (sidan 53) – Uppspelning av bilder på en 3D-TV (sidan 54) Tagning Rör kameran på det sätt som visas i figuren för att ta 3D-bilder. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Bilduppspelning på kameran Bilder som är tagna i [3D-panorering]-läget De lagrade bilderna spelas upp som vanliga stillbilder. Det går inte att se 3D-bilder. Bilder som är tagna i [Multivinkelsvepning]-läget Register Det går att se stereobilder som är tagna i [Multivinkelsvepning]-läget genom att luta kameran åt höger eller vänster. Se sidan 53 för närmare detaljer. Bilduppspelning på en 3D-TV 3D-bilder som är tagna i storleken (Standard) eller (Brett) går att spela upp och rulla fram på en 3D-TV. Se sidan 54 för närmare detaljer. Se sidan 54 för närmare detaljer. 49 SE Fortsätter r