Views
2 weeks ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

• Om du inte tänker

• Om du inte tänker använda batteripaketet på länge så använd upp den kvarvarande laddningen och ta ut batteripaketet ur kameran, och förvara det sedan på ett svalt och torrt ställe. Detta är viktigt för att batteripaketet ska fortsätta att fungera. • Se sidan 181 för närmare detaljer om vilka sorters batteripaket som går att använda. Carl Zeiss-objektivet Den här kameran är utrustad med ett Carl Zeiss-objektiv som ger skarpa bilder med utmärkt kontrast. Objektivet i den här kameran är tillverkat enligt ett kvalitetsgarantisystem som godkänts av Carl Zeiss och motsvarar kvalitetsstandarden hos Carl Zeiss i Tyskland. Att observera angående LCD-skärmen och objektivet • LCD-skärmen är tillverkad med extrem högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på LCD-skärmen. Dessa punkter är inget fel utan beror på tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som lagras. Svarta, vita, röda, blå eller gröna punkter • Om det stänker vatten eller annan vätska på LCD-skärmen så att den blir blöt, så torka genast av skärmen med en mjuk duk. Om vätskan får bli kvar på LCD-skärmen kan dess prestanda sjunka eller det kan bli fel på den. • Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under längre tid finns det risk att det blir fel på kameran. Var försiktig när du lägger kameran nära ett fönster eller utomhus. • Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den. • På kalla ställen kan det hända att det uppstår en svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta fenomen beror inte på något fel. • Var försiktig så att du inte råkar stöta till objektivet och tryck inte på det. Angående kondensbildning • Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma) inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan orsaka fel på kameran. • Om det bildas kondens så stäng av kameran och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att om du försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet blir bilderna suddiga. Bilderna som används i den här bruksanvisningen Bilderna som används som exempel i denna bruksanvisning är reproduktioner, och inte faktiska bilder som tagits med den här kameran. Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater Den här kameran använder MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile för inspelning i AVCHDformat. Filmer som är inspelade i AVCHD-format med den här kameran går inte att spela upp i följande sorters apparater. – Apparater som är kompatibla med AVCHDformat men saknar stöd för High Profile. – Apparater som inte är kompatibla med AVCHD-format. Den här kameran använder även MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile för inspelning i MP4-format. Det innebär att filmer som är inspelade i MP4-format med den här kameran inte går att spela upp på apparater som saknar stöd för MPEG-4 AVC/H.264. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 4 SE

Innehållsförteckning Att observera när kameran används Tagning Hur man använder denna bruksanvisning ············ 2 Att observera när kameran används ····················· 3 Manöversökning···················································· 9 MENU/inställningssökning ·································· 12 Delarnas namn···················································· 17 Lista över ikonerna som visas på skärmen ········· 19 Hur man använder pekskärmen·························· 21 Hur man skräddarsyr MENU-punkterna·············· 23 Lagring i internminnet·········································· 25 Hur man ställer in skärpan med hjälp av pekskärmen························································· 26 Hur man använder stillbilds/ filmlägesomkopplaren ········································· 27 Inspelningssätt ···················································· 28 Intelligent autojustering ······································· 29 Bättre autojustering ············································· 30 Intelligent panorering··········································· 32 Filmläge······························································· 34 Autoprogram ······················································· 35 Suddig bakgrund ················································· 36 Scenval ······························································· 37 iUndervattenspanorering····································· 40 Zoom ··································································· 41 Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 5 SE

 • Page 1 and 2: MENU/ inställningssökning Innehå
 • Page 3: Att observera när kameran används
 • Page 7 and 8: TV Dator För att titta på bilder
 • Page 9 and 10: Manöversökning Låt kameran göra
 • Page 11 and 12: Redigering av bilder Måla····
 • Page 13 and 14: Menypunkter Mätmetod — — — S
 • Page 15 and 16: Inställningspunkter På skärmen (
 • Page 17 and 18: Delarnas namn Kamera A Avtryckare B
 • Page 19 and 20: Lista över ikonerna som visas på
 • Page 21 and 22: Hur man använder pekskärmen På d
 • Page 23 and 24: Hur man skräddarsyr MENUpunkterna
 • Page 25 and 26: Lagring i internminnet Den här kam
 • Page 27 and 28: Hur man använder stillbilds/ filml
 • Page 29 and 30: Intelligent autojustering Används
 • Page 31 and 32: zVad är det för skillnad mellan d
 • Page 33 and 34: zFör att ändra tagningsriktningen
 • Page 35 and 36: MENU/ inställningssökning Autopro
 • Page 37 and 38: Scenval Dessa lägen gör det möjl
 • Page 39 and 40: Funktioner som går att kombinera m
 • Page 41 and 42: Zoom Det går att förstora bilden
 • Page 43 and 44: Uppspelningszoom Används för att
 • Page 45 and 46: Tillfälligt roterad visning Denna
 • Page 47 and 48: zFör att spela upp burstbilder som
 • Page 49 and 50: 3D-funktioner Den här kameran är
 • Page 51 and 52: 3D-tagning Flera bilder tas medan k
 • Page 53 and 54: Uppspelning av bilder som är tagna
 • Page 55 and 56:

  Framrullad uppspelning Kontinuerlig

 • Page 57 and 58:

  Scenval för filmer Används för a

 • Page 59 and 60:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 61 and 62:

  Blixt 1 Fäll ner linsskyddet för

 • Page 63 and 64:

  Självutlösare 1 Fäll ner linssky

 • Page 65 and 66:

  Självutlösare I det enkla läget

 • Page 67 and 68:

  Suddighetseffekt Används för att

 • Page 69 and 70:

  Vid tagning i det intelligenta pano

 • Page 71 and 72:

  Burst-inställningar Kameran tar up

 • Page 73 and 74:

  EV Exponeringen går att justera f

 • Page 75 and 76:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 77 and 78:

  • Punkten [Vitbalans] går inte a

 • Page 79 and 80:

  Skärpa Det går att ändra hur sk

 • Page 81 and 82:

  Mätmetod Används för att välja

 • Page 83 and 84:

  Observera • Scenigenkänningsfunk

 • Page 85 and 86:

  Ansiktsavkänning I detta läge upp

 • Page 87 and 88:

  Blundningsreducering När man tar b

 • Page 89 and 90:

  Enkelt läge När stillbilder spela

 • Page 91 and 92:

  Indexvisning Används för att se f

 • Page 93 and 94:

  Bildspel med musik 1 Peka på (Bild

 • Page 95 and 96:

  Radera Används för att välja oö

 • Page 97 and 98:

  Skicka med TransferJet TransferJet

 • Page 99 and 100:

  Måla Används för att måla eller

 • Page 101 and 102:

  Retuschering Används för att retu

 • Page 103 and 104:

  Visningssätt Används för att st

 • Page 105 and 106:

  Skydda Används för att skydda lag

 • Page 107 and 108:

  Rotera Används för att rotera en

 • Page 109 and 110:

  Visningsinställningar Används fö

 • Page 111 and 112:

  MENU/ inställningssökning Antal b

 • Page 113 and 114:

  Filmformat Används för att ställ

 • Page 115 and 116:

  MENU/ inställningssökning Rutnät

 • Page 117 and 118:

  Auto-rotering När kameran vrids ru

 • Page 119 and 120:

  Rödögereducering Blixten utlöses

 • Page 121 and 122:

  Pip Används för att ändra instä

 • Page 123 and 124:

  MENU/ inställningssökning Languag

 • Page 125 and 126:

  Demonstrationsläge Det går att st

 • Page 127 and 128:

  HDMI-upplösning Används för att

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT Används för att välja

 • Page 131 and 132:

  USB-anslutning Används för att v

 • Page 133 and 134:

  MENU/ inställningssökning Ladda n

 • Page 135 and 136:

  Strömsparläge Används för att s

 • Page 137 and 138:

  Eye-Fi Används för att ställa in

 • Page 139 and 140:

  Kalibrering Denna funktion används

 • Page 141 and 142:

  Skapa lagringsmapp Används för at

 • Page 143 and 144:

  Radera lagr.mapp Används för att

 • Page 145 and 146:

  Filnummer Används för att ställa

 • Page 147 and 148:

  Datum- & klockinst. Används för a

 • Page 149 and 150:

  För att titta på bilder på en h

 • Page 151 and 152:

  För att titta på bilder genom att

 • Page 153 and 154:

  MENU/ inställningssökning Observe

 • Page 155 and 156:

  Hur man använder mjukvaran Install

 • Page 157 and 158:

  Anslutning av kameran till en dator

 • Page 159 and 160:

  Hur man laddar upp bilder till en m

 • Page 161 and 162:

  Hur man bränner en filmskiva Det g

 • Page 163 and 164:

  För att skapa skivor med standardb

 • Page 165 and 166:

  Felsökning Om det skulle uppstå n

 • Page 167 and 168:

  Bildstabiliseringsfunktionen funger

 • Page 169 and 170:

  Det går inte att ta flera bilder i

 • Page 171 and 172:

  Bilden och ljudet avbryts av störn

 • Page 173 and 174:

  Varningsindikatorer och meddelanden

 • Page 175 and 176:

  Inga bilder • Det finns inga upps

 • Page 177 and 178:

  Bilddatabasfilfel Kan ej återstäl

 • Page 179 and 180:

  Minneskort De typer av minneskort s

 • Page 181 and 182:

  Batteripaket Angående uppladdning

 • Page 183 and 184:

  MENU/ inställningssökning Intelli

 • Page 185 and 186:

  MENU/ inställningssökning Transfe

 • Page 187 and 188:

  Försiktighetsåtgärder Undvik att

 • Page 189 and 190:

  H Handskymning.....................

 • Page 191:

  Att observera angående licensen Pr