Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

zTips för tagning av

zTips för tagning av 3D-bilder Rör kameran i en båge med jämn hastighet i den riktning som visas på LCD-skärmen. Stillastående motiv lämpar sig bäst för 3D-bilder. • Bestäm scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan, exponeringen och vitbalansen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran. zTagningsbart område i multivinkelsvepningsläget Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Bild Rör kameran ungefär 45 grader till vänster och höger om motivet som du vill ställa in skärpan på. Register 52 SE

Uppspelning av bilder som är tagna i multivinkelsvepningsläget i stereo Det går att se stereobilder som är tagna i [Multivinkelsvepning]-läget genom att luta kameran åt höger eller vänster. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 Välj en bild som är tagen i (Multivinkelsvepning)-läget med / . 3 Peka på . 4 Luta kameran åt höger eller vänster. 5 Peka på LCD-skärmen för att avsluta uppspelningen. Observera • 3D-bilder som är tagna i [3D-panorering]-läget går inte att spela upp i 3D på kameran. zHur man lutar kameran åt höger eller vänster För att se bilder som är tagna i [Multivinkelsvepning]-läget i stereo lutar man kameran åt höger eller vänster på det sätt som visas i figuren. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 53 SE