Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Uppspelning av bilder

Uppspelning av bilder på en 3D- TV Det går att spela upp 3D-bilder som är tagna med kameran i 3D-format genom att ansluta kameran till en 3D-TV med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat). Se även bruksanvisningen till TV:n. 1 Sätt i kameran i det medföljande multistället. 2 Anslut multistället till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat). (uppspelning)-knapp Innehållsförteckning Manöversökning HDMI-uttag 1 Till HDMI-uttaget Multiställ MENU/ inställningssökning 2 Till HDMI-uttaget HDMI-kabel 3 Slå på TV:n och ställ in ingången. 4 Tryck på (uppspelning)-knappen för att slå på kameran. 5 Tryck på / för att välja bilder som är tagna i (3D-tagning)-läget. 6 Peka på (3D-visning). Register 7 Peka på [OK]. Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen. 8 Peka på / på LCD-skärmen på kameran för att välja önskat läge. Fortsätter r 54 SE

Framrullad uppspelning Kontinuerlig uppsp. Avsluta 3Dvisning Observera Används för att rulla fram bilder som är tagna i 3D-panoreringsläget. Peka på u för att rulla fram bilden/pausa framrullningen, och på / för att ändra framrullningsriktningen. • [Framrullad uppspelning] går inte att använda för att spela upp 3D-bilder som är tagna i bildstorleken [16:9]. Används för att kontinuerligt spela upp enbart 3D-bilder. Peka på / för att se nästa/föregående bild. Används för att avsluta 3D-uppspelningen. • När läget (3D-visning) är valt visas bara 3D-bilder. • Om en bild som är tagen i [3D-panorering]-läget spelas upp med punkten [Tagningsriktning] inställd på [Uppåt] eller [Nedåt], spelas bilden upp horisontellt på TV-skärmen. • Peka på t (Inställningar) t (Huvudinställningar) för att välja [Auto] eller [1080i] för punkten [HDMI-upplösning]. • Pipljuden är fast inställda på [Slutare]. • Koppla inte ihop kameran och övrig utrustning som ska anslutas via utgångarna. Om kameran är ansluten till TV:n via utgångarna syns det ingen bild och hörs inget ljud. Sådana anslutningar kan även leda till fel på kameran eller övrig ansluten utrustning. • Det kan hända att denna funktion inte fungerar ordentligt på somliga TV-apparater. Det kan till exempel hända att det inte går att spela upp videofilmer på TV:n, att det inte går att mata ut bilder i 3D-format, eller att det inte hörs något ljud på TV:n. • Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon. • Använd en HDMI-kabel som går att ansluta både till miniuttaget på kameran och till uttaget på TV:n för att ansluta kameran till TV:n. • Det kan hända att inspelningen automatiskt avbryts efter en viss tid för att skydda kameran, om man filmar med kameran ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat). Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 55 SE