Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Enkelt läge Används

Enkelt läge Används för att ta stillbilder på enklast möjliga sätt. Texten blir större och indikatorerna blir lättare att se. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 Ställ in / -omkopplaren på (Stillbild). 3 t (Enkelt läge) t [OK] Observera • Det kan hända att batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs. • Uppspelningsläget ändras också till det enkla läget. zFunktioner som går att använda i det enkla tagningsläget Leendeavkänning: Peka på (Leende). Bildstorlek: t [Bildstorlek] t Välj [Stor] eller [Liten]. Blixt: t [Blixt] t Välj [Auto] eller [Av]. Självutlösare: t [Självutlösare] t Välj [Av] eller [På]. Avsluta det enkla läget: t [Avsluta det enkla läget] t [OK] Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zAngående scenigenkänning Scenigenkänning fungerar även i det enkla läget. Denna funktion används för att låta kameran automatiskt upptäcka och ta bilder under vissa tagningsförhållanden. Scenigenkänningsikon • Kameran kan upptäcka scener av typ (Skymning), (Skymningsporträtt), (Skymning med stativ), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap), (Makro), (Förstoringsglas) eller (Porträtt), och motsvarande ikon tänds på LCD-skärmen när en sådan scen upptäcks. Se sidan 82 för närmare detaljer. 56 SE

Scenval för filmer Används för att filma med lämpliga förinställningar för scenen när kameran är i filmläge. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Inspelningssätt) t (Filmläge) 3 t (Scenval för filmer) t önskat läge 4 Tryck ner avtryckaren. 5 Tryck ner avtryckaren igen för att avsluta filminspelningen. (Auto) (Undervatten) Inställningarna justeras automatiskt. Används för att filma under vattnet med naturliga färger med kameran monterad i ett undervattenshus (t.ex. Marine Pack). Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 57 SE