Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Leendeavkänning När

Leendeavkänning När kameran upptäcker ett leende utlöses slutaren automatiskt. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Leendeavkänning) 3 Vänta tills kameran upptäcker ett leende. När leendenivån överskrider V-punkten på indikatorn börjar kameran ta bilder automatiskt. Om man trycker ner avtryckaren under leendeavkänning tar kameran en bild och återgår sedan till leendeavkänningsläget. 4 För att lämna leendeavkänningsläget pekar man en gång till på t (Leendeavkänning). Indikator för leendeavkänningskänsligheten Ansiktsavkänningsram Observera • Tagningen i leendeavkänningsläget avslutas automatiskt om minneskortet eller internminnet blir fullt. • Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena. • Den digitala zoomfunktionen går inte att använda. • Leendeavkänningsfunktionen går inte att använda i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I det bättre autojusteringsläget – I bakgrundssuddighetsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget – I filmläget Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zInställning av känsligheten för leendeavkänning I leendeavkänningsläget tänds en knapp som används för att ställa in leendeavkänningskänsligheten. : Endast breda leenden upptäcks. : Normala leenden upptäcks. : Även småleenden upptäcks. • I det enkla läget är leendeavkänningskänsligheten fast inställd på [Vanligt leende]. • När punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Av] visas inte leendeavkänningskänsligheten. Fortsätter r 58 SE

MENU/ inställningssökning zTips för att ta bättre bilder på leenden 1 Undvik att täcka för ögonen med håret. Undvik att täcka för ansiktet med hattar, masker, solglasögon eller liknande. 2 Försök att hålla ansiktet så rakt som möjligt framför kameran. Håll ögonen smala. 3 Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna syns. • Slutaren utlöses när en person vars ansikte avkänns ler. • Det går att välja och registrera motiv för ansiktsavkänning med hjälp av punkten [Ansiktsavkänning]. Om valt ansikte är registrerat i kamerans minne utförs leendeavkänning bara för det ansiktet. Om du vill avkänna leenden för ett annat ansikte så peka på det ansiktet (sidan 85). • Om kameran inte kan upptäcka något leende, så ställ in leendeavkänningskänsligheten på [Småleende]. Innehållsförteckning Manöversökning Register 59 SE