Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Filmknapp Det går att

Filmknapp Det går att snabbt börja filma från alla tagningslägen. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 Peka på . 3 För att avsluta filminspelningen pekar man på . Det går även att avsluta filminspelningen genom att trycka på avtryckaren. Observera • Filmknappen går inte att använda i följande fall: – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad – I det enkla läget – När själutlösaren används zÄndring av filmformatet, bildkvaliteten eller bildstorleken Filmformat: t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Filmformat] t [AVCHD] eller [MP4] Kvalitet (AVCHD): Bildstorlek (MP4): (Inspelningssätt) t (Filmläge) t (Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] eller [AVC HD 9M HQ] (Inspelningssätt) t (Filmläge) t (Bildstorlek) t [MP4 12M], [MP4 6M] eller [MP4 3M] Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 60 SE

Blixt 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Blixt) t önskat läge Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka på . (Auto) (På) (Långsam synkronisering) (Av) Blixten utlöses när ljuset är svagt, samt vid tagning i motljus. Blixten utlöses varje gång. Blixten utlöses varje gång. Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir tydlig. Blixten utlöses ej. Observera • Blixten utlöses två gånger. Den första blixten är för att justera mängden ljus. • Medan blixten laddas upp visas . • Blixten går inte att använda under burst-tagning. • Lägena [På] och [Långsam synkronisering] går inte att välja när kameran är inställd på det intelligenta autojusteringsläget eller det bättre autojusteringsläget. • Punkten [Blixt] ställs in på [Av] i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget – I bakgrundssuddighetsläget Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zOm det uppträder suddiga vita prickar i blixtbilder Detta orsakas av partiklar (damm, pollen, osv.) i luften framför objektivet. När de träffas av blixtljuset från kameran syns de som vita prickar i bilden. Kamera Motiv Partiklar (damm, pollen, osv.) i luften Hur kan man minska risken för vita prickar? • Öka belysningen i rummet och ta bilden utan blixt. • Välj (Anti-rörelseoskärpa) eller (Hög känslighet) bland scenlägena. (Punkten [Blixt] ställs in på [Av].) 61 SE