Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Blixt I det enkla läget

Blixt I det enkla läget ställer man in blixten med hjälp av 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Enkelt läge) t [OK] 3 t [Blixt] t önskat läge -knappen. Innehållsförteckning Manöversökning Auto Av Blixten utlöses när ljuset är svagt, samt vid tagning i motljus. Blixten utlöses ej. MENU/ inställningssökning Register 62 SE

Självutlösare 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Självutlösare) t önskat läge Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka på . (Av) Självutlösaren används ej. (10 s) Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 10 sekunder. När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det piper ända tills slutaren utlöses. Om du vill avbryta så peka på . (2 s) Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 2 sekunder. (Självporträtt En person) (Självporträtt Två personer) Självutlösaren ställs in på självporträtt-timerläget. När kameran har upptäckt det inställda antalet ansikten hörs det ett pip och sedan utlöses slutaren efter 2 sekunder. Observera • [Självporträtt En person] och [Självporträtt Två personer] går inte att använda i filmläget. • Självutlösaren går inte att använda i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zAutomatisk tagning med hjälp av självporträtt-timern Rikta kameran mot dig själv så att ditt ansikte syns på LCD-skärmen. Kameran avkänner motivet och därefter utlöses slutaren. Kameran bestämmer den lämpligaste kompositionen och förhindrar att ansiktena klipps bort på LCD-skärmen. Flytta inte kameran efter det att pipet hörs. • Det går även att ta en bild genom att trycka på avtryckaren under denna manöver. Fortsätter r 63 SE