Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Tagningsriktning

Tagningsriktning Används för att ställa in panoreringsriktningen för tagning i det intelligenta panoreringsläget, 3D-panoreringsläget eller iUndervattenspanoreringsläget. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Tagningsriktning) t önskad riktning Innehållsförteckning Manöversökning (Åt höger) (Åt vänster) (Uppåt) (Nedåt) Panorering från vänster till höger. Panorering från höger till vänster. Panorering nedifrån och upp. Panorering uppifrån och ned. MENU/ inställningssökning Observera • [Uppåt] och [Nedåt] går inte att välja när [16:9] är valt i [3D-panorering]-läget. • Bara höger riktning går att välja i [Multivinkelsvepning]-läget. Register 66 SE

Suddighetseffekt Används för att ställa in suddighetsgraden för bakgrunden vid tagning i läget för suddig bakgrund. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Inspelningssätt) t (Suddig bakgrund) Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen. 3 t (Suddighetseffekt) t önskat läge Innehållsförteckning Manöversökning (Låg) (Mellan) (Hög) Gör bakgrunden en aning suddig. Gör bakgrunden lagom suddig. Gör bakgrunden mycket suddig. MENU/ inställningssökning Register 67 SE