Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Uppspelning 3D-bilder

Uppspelning 3D-bilder Uppspelning av stillbilder ···································· 42 Uppspelningszoom·············································· 43 Bredzoom···························································· 44 Tillfälligt roterad visning······································· 45 Uppspelning av burstbilder·································· 46 Uppspelning av filmer·········································· 48 3D-funktioner······················································· 49 3D-tagning··························································· 51 Uppspelning av bilder som är tagna i multivinkelsvepningsläget i stereo······················· 53 Uppspelning av bilder på en 3D-TV ···················· 54 Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning MENU (tagning) Punkter på MENU-skärmen (tagning) ················· 12 Register MENU (uppspelning) Punkter på MENU-skärmen (uppspelning) ········· 14 Inställningar Inställningspunkter ·············································· 15 6 SE

TV Dator För att titta på bilder på en vanlig TV (SD-TV) ····························································· 148 För att titta på bilder på en högupplösnings-TV (HD-TV)····························································· 149 Uppspelning av bilder på en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV ························· 152 Hur man använder kameran tillsammans med en dator ····························································· 154 Hur man använder mjukvaran··························· 155 Anslutning av kameran till en dator ·······················157 Hur man laddar upp bilder till en mediatjänst···· 159 Hur man bränner en filmskiva ··························· 161 Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Utskrift Utskrift av stillbilder ··········································· 164 Register Felsökning Felsökning························································· 165 Varningsindikatorer och meddelanden·············· 173 7 SE

 • Page 1 and 2: MENU/ inställningssökning Innehå
 • Page 3 and 4: Att observera när kameran används
 • Page 5: Innehållsförteckning Att observer
 • Page 9 and 10: Manöversökning Låt kameran göra
 • Page 11 and 12: Redigering av bilder Måla····
 • Page 13 and 14: Menypunkter Mätmetod — — — S
 • Page 15 and 16: Inställningspunkter På skärmen (
 • Page 17 and 18: Delarnas namn Kamera A Avtryckare B
 • Page 19 and 20: Lista över ikonerna som visas på
 • Page 21 and 22: Hur man använder pekskärmen På d
 • Page 23 and 24: Hur man skräddarsyr MENUpunkterna
 • Page 25 and 26: Lagring i internminnet Den här kam
 • Page 27 and 28: Hur man använder stillbilds/ filml
 • Page 29 and 30: Intelligent autojustering Används
 • Page 31 and 32: zVad är det för skillnad mellan d
 • Page 33 and 34: zFör att ändra tagningsriktningen
 • Page 35 and 36: MENU/ inställningssökning Autopro
 • Page 37 and 38: Scenval Dessa lägen gör det möjl
 • Page 39 and 40: Funktioner som går att kombinera m
 • Page 41 and 42: Zoom Det går att förstora bilden
 • Page 43 and 44: Uppspelningszoom Används för att
 • Page 45 and 46: Tillfälligt roterad visning Denna
 • Page 47 and 48: zFör att spela upp burstbilder som
 • Page 49 and 50: 3D-funktioner Den här kameran är
 • Page 51 and 52: 3D-tagning Flera bilder tas medan k
 • Page 53 and 54: Uppspelning av bilder som är tagna
 • Page 55 and 56: Framrullad uppspelning Kontinuerlig
 • Page 57 and 58:

  Scenval för filmer Används för a

 • Page 59 and 60:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 61 and 62:

  Blixt 1 Fäll ner linsskyddet för

 • Page 63 and 64:

  Självutlösare 1 Fäll ner linssky

 • Page 65 and 66:

  Självutlösare I det enkla läget

 • Page 67 and 68:

  Suddighetseffekt Används för att

 • Page 69 and 70:

  Vid tagning i det intelligenta pano

 • Page 71 and 72:

  Burst-inställningar Kameran tar up

 • Page 73 and 74:

  EV Exponeringen går att justera f

 • Page 75 and 76:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 77 and 78:

  • Punkten [Vitbalans] går inte a

 • Page 79 and 80:

  Skärpa Det går att ändra hur sk

 • Page 81 and 82:

  Mätmetod Används för att välja

 • Page 83 and 84:

  Observera • Scenigenkänningsfunk

 • Page 85 and 86:

  Ansiktsavkänning I detta läge upp

 • Page 87 and 88:

  Blundningsreducering När man tar b

 • Page 89 and 90:

  Enkelt läge När stillbilder spela

 • Page 91 and 92:

  Indexvisning Används för att se f

 • Page 93 and 94:

  Bildspel med musik 1 Peka på (Bild

 • Page 95 and 96:

  Radera Används för att välja oö

 • Page 97 and 98:

  Skicka med TransferJet TransferJet

 • Page 99 and 100:

  Måla Används för att måla eller

 • Page 101 and 102:

  Retuschering Används för att retu

 • Page 103 and 104:

  Visningssätt Används för att st

 • Page 105 and 106:

  Skydda Används för att skydda lag

 • Page 107 and 108:

  Rotera Används för att rotera en

 • Page 109 and 110:

  Visningsinställningar Används fö

 • Page 111 and 112:

  MENU/ inställningssökning Antal b

 • Page 113 and 114:

  Filmformat Används för att ställ

 • Page 115 and 116:

  MENU/ inställningssökning Rutnät

 • Page 117 and 118:

  Auto-rotering När kameran vrids ru

 • Page 119 and 120:

  Rödögereducering Blixten utlöses

 • Page 121 and 122:

  Pip Används för att ändra instä

 • Page 123 and 124:

  MENU/ inställningssökning Languag

 • Page 125 and 126:

  Demonstrationsläge Det går att st

 • Page 127 and 128:

  HDMI-upplösning Används för att

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT Används för att välja

 • Page 131 and 132:

  USB-anslutning Används för att v

 • Page 133 and 134:

  MENU/ inställningssökning Ladda n

 • Page 135 and 136:

  Strömsparläge Används för att s

 • Page 137 and 138:

  Eye-Fi Används för att ställa in

 • Page 139 and 140:

  Kalibrering Denna funktion används

 • Page 141 and 142:

  Skapa lagringsmapp Används för at

 • Page 143 and 144:

  Radera lagr.mapp Används för att

 • Page 145 and 146:

  Filnummer Används för att ställa

 • Page 147 and 148:

  Datum- & klockinst. Används för a

 • Page 149 and 150:

  För att titta på bilder på en h

 • Page 151 and 152:

  För att titta på bilder genom att

 • Page 153 and 154:

  MENU/ inställningssökning Observe

 • Page 155 and 156:

  Hur man använder mjukvaran Install

 • Page 157 and 158:

  Anslutning av kameran till en dator

 • Page 159 and 160:

  Hur man laddar upp bilder till en m

 • Page 161 and 162:

  Hur man bränner en filmskiva Det g

 • Page 163 and 164:

  För att skapa skivor med standardb

 • Page 165 and 166:

  Felsökning Om det skulle uppstå n

 • Page 167 and 168:

  Bildstabiliseringsfunktionen funger

 • Page 169 and 170:

  Det går inte att ta flera bilder i

 • Page 171 and 172:

  Bilden och ljudet avbryts av störn

 • Page 173 and 174:

  Varningsindikatorer och meddelanden

 • Page 175 and 176:

  Inga bilder • Det finns inga upps

 • Page 177 and 178:

  Bilddatabasfilfel Kan ej återstäl

 • Page 179 and 180:

  Minneskort De typer av minneskort s

 • Page 181 and 182:

  Batteripaket Angående uppladdning

 • Page 183 and 184:

  MENU/ inställningssökning Intelli

 • Page 185 and 186:

  MENU/ inställningssökning Transfe

 • Page 187 and 188:

  Försiktighetsåtgärder Undvik att

 • Page 189 and 190:

  H Handskymning.....................

 • Page 191:

  Att observera angående licensen Pr