Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

zAngående

zAngående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar. Bilder som består av många bildpunkter tar mer plats i minnet, men blir samtidigt mer detaljerade. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm. Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken 1 Bildstorlek: 12M 4000 × 3000 bildpunkter = 12 000 000 bildpunkter 2 Bildstorlek: VGA 640 × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter Bildpunkter Innehållsförteckning Manöversökning Bildpunkt Många bildpunkter (Hög bildkvalitet men stora filer) Få bildpunkter (Grövre bildkvalitet men mindre filer) MENU/ inställningssökning Register 70 SE

Burst-inställningar Kameran tar upp till 10 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Burst-inställningar) t önskat läge Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka på . (Av) (Hög) (Mellan) (Låg) Kameran tar en enda bild. Kameran tar upp till 10 bilder i följd per sekund. Kameran tar upp till 5 bilder i följd per sekund. Kameran tar upp till 2 bilder i följd per sekund. Observera • Punkten [Burst-inställningar] går inte att ställa in i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I det bättre autojusteringsläget – I bakgrundssuddighetsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget – I filmläget – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad – I det enkla läget • Punkten [Blixt] ställs in på [Av]. • Vid tagning med självutlösaren lagras en serie på upp till 10 bilder. • Tagningsintervallet kan bli längre beroende på bildstorleksinställningen. • Skärpan, vitbalansen och exponeringen ställs in för den första bilden, och sedan används samma inställningar även för de övriga bilderna. • Vid lagring i internminnet ställs bildstorleken in på [VGA]. • Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag, eller om internminnet eller minneskortet blir fullt. • Under förhållanden där en långsam slutartid används kan det hända att antalet burstbilder per sekund sjunker. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zAngående lagringen av burstbilder När kameran har tagit en serie burstbilder visas de i rutor på LCD-skärmen. När alla bilderna har visats i rutorna är lagringen klar. Det går att avbryta lagringen genom att peka på [Tagningen avbruten] t [OK]. Om lagringen avbryts lagras bara de bilder som visas som redan indexbilder och de som är under bildbehandling. 71 SE