Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Makro Använd det här

Makro Använd det här läget för att ta vackra närbilder på små motiv som t.ex. insekter eller blommor. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Makro) t önskat läge Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen. (Auto) (Förstoringsglas) Kameran ställer automatiskt in skärpan, från avlägsna motiv till närbilder. Använd det här läget för att ta bilder på mycket nära håll. Låst på W-sidan: Ca. 1 – 20 cm Observera • Punkten [Makro] ställs in på [Auto] i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I det bättre autojusteringsläget – I bakgrundssuddighetsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget – I filmläget – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad – I det enkla läget – När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] • Observera följande punkter när du använder förstoringsglasläget. – Det går inte att använda funktionerna för scenigenkänning eller ansiktsavkänning. – Detta läge stängs av när man stänger av kameran eller byter tagningsläge. – De enda blixtlägen som går att använda i detta läge är [På] och [Av]. – Skärpeinställningen går långsammare. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 72 SE

EV Exponeringen går att justera för hand i steg om 1/3 EV i ett område från –2,0 EV till +2,0 EV. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (EV) Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen. 3 Peka på / för att justera exponeringen t [OK]. Det går även att justera exponeringen genom att peka på z på justeringsraden och dra åt höger eller vänster. Observera • Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt. zJustering av exponeringen för snyggare bilder Överexponering = för mycket ljus Bilden blir vitaktig. Lägre EV-inställning – Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Korrekt exponering Högre EV-inställning + Underexponering = för lite ljus Bilden blir mörk. 73 SE