Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Undervattensvitbalans

Undervattensvitbalans Används för att justera färgtonerna när kameran är inställd på (Undervattensläget) bland scenlägena, (Undervattensläget) under [Scenval för filmer], eller (iUndervattenspanoreringsläget). 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Undervattensvitbalans) 3 Önskat läge t [OK] Innehållsförteckning Manöversökning (Auto) (Undervatten 1) (Undervatten 2) (One Push) (One Pushinst.) Kameran justerar automatiskt färgtonerna efter förhållandena under vattnet så att färgerna ser naturliga ut. Används för att justera för undervattensförhållanden med mycket blått. Används för att justera för undervattensförhållanden med mycket grönt. Används för att ställa in vitbalansen efter belysningen. Den vita kulör som lagrats i minnet i [One Push-inst.]-läget blir till vit grundkulör. Använd det här läget när färgerna inte blir som de ska i [Auto]-läget eller de andra lägena. Används för att lagra den grundläggande vita kulören i minnet som ska användas i [One Push]-läget (sidan 77). MENU/ inställningssökning Register Observera • Beroende på vattnets färg kan det hända att undervattensvitbalansen inte fungerar ordentligt även om du ställer in [Undervatten 1] eller [Undervatten 2]. • När punkten [Blixt] är inställd på [På] går undervattensvitbalansen bara att ställa in på [Auto], [One Push] eller [One Push-inst.]. • [One Push-inst.] går inte att välja medan blixten håller på att laddas upp. • Referenserna för vitt för lägena [Vitbalans] och [Undervattensvitbalans] lagras var för sig. 78 SE

Skärpa Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget. AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Skärpa) t önskat läge Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen. (Multi-AF) (Centrumvägd AF) Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på. • När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad Autofokusram prioriterar autofokusen ansikten. • När (Undervattensläget) är inställt bland scenlägena justeras skärpeinställningen för undervattenstagning. När man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt och skärpan har ställts in tänds en stor grön ram. Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den. Autofokusram Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register (Spot-AF) Skärpan ställs automatiskt in på ett väldigt litet föremål eller ett smalt område. Genom att använda detta läge tillsammans med AFlåsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den. Håll kameran stadigt så att motivet inte kommer utanför autofokusramen. Autofokusram Fortsätter r 79 SE