Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Försköningseffekt När

Försköningseffekt När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad går det att välja om även försköningseffekten ska användas och ställa in effektens nivå i så fall. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Försköningseffekt) t önskat läge Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen. (Av) (Låg) (Mellan) (Hög) Försköningseffekten används ej. En lätt försköningseffekt läggs till. En medelstor försköningseffekt läggs till. En stark försköningseffekt läggs till. Observera • Läget [Av] går inte att välja när (Försköning) är inställt bland scenlägena. • Det kan hända att försköningseffekten inte syns beroende på motivet. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 84 SE

Ansiktsavkänning I detta läge upptäcks ansikten automatiskt och även skärpan, blixten, exponeringen, vitbalansen och rödögereduceringen ställs in automatiskt. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Ansiktsavkänning) t önskat läge Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen. (När skärmen vidrörs) (Auto) (Barnprioritet) (Vuxenprioritet) Ansiktsavkänningsram (orange) Om kameran upptäcker mer än ett motiv bedömer den vilket som är huvudmotivet och ställer in skärpan på det. Ansiktsavkänningsramen för huvudmotivet blir orange . Den ram som skärpan är inställd för blir grön när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Ansiktsavkänningsram (vit) När man pekar på ett område på skärmen som innehåller ett ansikte upptäcks ansiktet. Används för att välja vilket ansikte kameran automatiskt ska ställa in skärpan på. Ansiktsavkänningen fungerar och bilder tas med prioritet för barnansikten. Ansiktsavkänningen fungerar och bilder tas med prioritet för vuxnas ansikten. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Observera • Punkten [Ansiktsavkänning] går inte att ställa in i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget – I filmläget – I det enkla läget • [När skärmen vidrörs] går inte att använda när punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]. • [Ansiktsavkänning] går bara att välja när skärpeinställningsmetoden är inställd på [Multi-AF] och mätmetoden är inställd på [Multi]. • Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används. • Kameran kan upptäcka upp till 8 ansikten i bilden. • Det kan hända att vuxna och barn inte känns igen på rätt sätt beroende på tagningsförhållandena. • Vid tagning med leendeavkänning ställs punkten [Ansiktsavkänning] automatiskt in på [Auto] även om den är inställd på [När skärmen vidrörs] här. Fortsätter r 85 SE