Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

zVal av vilket ansikte

zVal av vilket ansikte som ska prioriteras (minne för valt ansikte) I normala fall väljer kameran automatiskt vilket ansikte som skärpan ska ställas in på enligt [Ansiktsavkänning]-inställningen, men du kan även själv välja och registrera vilket ansikte som ska prioriteras. 1Peka på det ansikte som du vill registrera som prioriterat ansikte under ansiktsavkänning. Valt ansikte registreras som prioriterat ansikte, och ramen blir orange . 2Varje gång man pekar på ett nytt ansikte registreras det ansiktet som prioriterat ansikte. 3För att avbryta ansiktsregistreringen pekar man på . • Varje gång man pekar på ett nytt ansikte registreras det ansiktet som prioriterat ansikte. • Om man tar ut batteripaketet ur kameran eller låter den ligga avstängd i ett par dagar nollställs ansiktsregistreringen. • Om fokusföljningsfunktionen aktiveras nollställs ansiktsregistreringen. • När det registrerade ansiktet försvinner från LCD-skärmen återgår kameran till den inställning som är vald med punkten [Ansiktsavkänning]. När det registrerade ansiktet dyker upp på LCD-skärmen igen ställer kameran in skärpan på det registrerade ansiktet. • Det kan hända att det inte går att upptäcka det registrerade ansiktet ordentligt beroende på den omgivande belysningen, motivets frisyr, osv. • När leendeavkänningsfunktionen används med en ansiktsavkänningsram registrerad, utförs leendeavkänning enbart för det registrerade ansiktet. • I det enkla läget eller när punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] går det inte att registrera något prioriterat ansikte. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 86 SE

Blundningsreducering När man tar bilder med (Försköning) eller (Soft Snap) inställt bland scenlägena tar kameran automatiskt två bilder i följd. Sedan väljer kameran automatiskt en bild där motivet inte blundar och visar och lagrar den bilden. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 (Inspelningssätt) t (Scenval) t (Försköning) eller (Soft Snap) 3 t (Blundningsreducering) t önskat läge (Auto) (Av) När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiv gör blundningsreduceringsfunktionen att kameran tar ytterligare en bild där motivets ögon är öppna. Blundningsreduceringsfunktionen används ej. Observera • Blundningsreducering fungerar inte i följande fall. – När blixten används – Under tagning i burst-läget – När ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad • Ibland kan det hända att blundningsreduceringsfunktionen inte fungerar beroende på tagningsförhållandena. • När blundningsreduceringsfunktionen är inställd på [Auto] men kameran bara lyckades ta bilder där motivet blundar tänds meddelandet ”Blundning upptäckt” på LCD-skärmen. Ta om bilderna om det behövs. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 87 SE