Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Visningsinställningar

Visningsinställningar Används för att ställa in om manöverknapparna ska visas på LCD-skärmen i tagningsläget eller ej. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Visningsinställningar) t önskat läge (På) (Av) Manöverknapparna visas. Manöverknapparna visas inte. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning zFör att se manöverknapparna när punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Av] Peka till vänster på LCD-skärmen och dra åt höger för att tända manöverknapparna. Register 88 SE

Enkelt läge När stillbilder spelas upp i enkla läget blir texten på uppspelningsskärmen större och indikatorerna tydligare, men samtidigt går det inte att använda lika många funktioner. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Enkelt läge) t [OK] Observera • Batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs. • Tagningsläget ändras också till det enkla läget. zFunktioner som går att använda i det enkla uppspelningsläget (Radera): Används för att radera den bild som visas för tillfället. (Zoom): Används för att förstora den bild som visas för tillfället. • Dra uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, eller peka på / / / för att flytta den inzoomade delen i bilden. Peka på / för att ändra zoomförstoringen. : Peka på [Radera en bild] för att radera den bild som visas för tillfället. Peka på [Radera alla bilder] för att radera alla bilder inom valt datumområde eller i vald mapp. Peka på [Avsluta det enkla läget] för att lämna det enkla läget. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register • När ett minneskort är isatt i kameran ställs punkten [Visningssätt] in på [Datumvisning]. 89 SE