Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Kalender Denna punkt

Kalender Denna punkt används för att välja uppspelningsdatum på kalendern när datumvisning används. Steg 2 kan hoppas över om [Datumvisning] redan är inställt. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Visningssätt) t (Datumvisning) 3 Peka på (Kalender). Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka på . 4 Välj den månad som du vill se bilderna för med / , och peka sedan på önskat datum. Dra uppåt eller nedåt på miniatyrbilderna för valt datum för att byta sida. Peka på en bild för att återgå till enbildsskärmen för den bilden. Observera • Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet. zHur man tänder kalendern genom att dra med fingret på LCD-skärmen Bilder för valt datum Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Under bilduppspelning i datumvisningsläget går det även att tända kalendern genom att peka upptill på LCD-skärmen och dra nedåt. 90 SE

Indexvisning Används för att se flera bilder på en gång. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 Peka på (Indexvisning). Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka på . 3 Peka på skärmen och dra uppåt eller nedåt för att byta sida. Peka på en bild på indexskärmen för att återgå till enbildsskärmen för den bilden. zÄndring av antalet bilder på indexskärmen I enbildsläget går det att ändra antalet miniatyrbilder som visas genom att peka på [Antal bilder på indexbilden] t [12 bilder] eller [28 bilder]. t Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 91 SE