Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Bildspel Används för

Bildspel Används för att automatiskt spela upp bilder i tur och ordning. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 Peka på (Bildspel) t önskat läge. Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka på . (Kontinuerlig uppsp.) (Bildspel med musik) Observera • [Bildspel] går inte att använda när punkten [Visningssätt] är inställd på [Mappvisning (MP4)] eller [AVCHD-visning]. Kontinuerlig uppsp. Alla bilder spelas upp i tur och ordning från och med den bild som visas till den allra sista bilden. Alla stillbilder spelas upp i tur och ordning med effekter och musik. 1 Välj den bild som uppspelningen ska starta från. 2 Peka på (Bildspel) t [Kontinuerlig uppsp.]. 3 För att avbryta den kontinuerliga uppspelningen pekar man på LCDskärmen och därefter på [Avsluta kontinuerlig uppspelning]. • Peka på eller på LCD-skärmen för att justera volymen för filmljudet. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Observera • När punkten [Visa burstgrupp] är inställd på [Visa endast huvudbilden] visas bara huvudbilden. zUppspelning av panoramabilder i läget för kontinuerlig uppspelning Hela panoramabilden visas i 3 sekunder. Det går att rulla fram panoramabilder genom att peka på . 92 SE

Bildspel med musik 1 Peka på (Bildspel) t [Bildspel med musik]. 2 Peka på önskat läge t [Start]. 3 För att avsluta bildspelet pekar man på skärmen och väljer [Avsluta bildspel]. Observera • [Bildspel med musik] går inte att använda för följande sorters bilder eller i följande fall: – Panoramabilder – 3D-bilder som är lagrade i [Standard]-format eller [Brett] format Bild Används för att välja vilken grupp av bilder som ska visas. Denna punkt är fast inställd på [Mapp] när bilderna lagras i internminnet. Allt Alla bilder spelas upp i tur och ordning som ett bildspel. Detta datum Alla bilder inom valt datumområde spelas upp som ett bildspel när visningssättet är inställt på (Datumvisning). Mapp Alla bilder i vald mapp spelas upp som ett bildspel vid mappvisning. Effekter Används för att välja uppspelningshastighet och stämning för bildspel. Om uppspelningstiden för en film är lång väljs och visas en bild från den. Enkelt Ett enkelt bildspel där bilderna ändras med ett förinställt intervall. Uppspelningsintervallet går att justera med hjälp av punkten [Intervall] för att njuta av bilderna till fullo. Nostalgiskt Ett stämningsfyllt bildspel som påminner om filmscener. Elegant Ett elegant bildspel i medelsnabbt tempo. Aktiv Ett snabbt bildspel som passar till aktiva scener. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Observera • När punkten [Visa burstgrupp] är inställd på [Visa endast huvudbilden], visas burstbilder på följande sätt. – När punkten [Effekter] är inställd på [Enkelt] visas bara huvudbilden. – När punkten [Effekter] är inställd på något annat än [Enkelt] och det finns högst två burstbilder visas bara huvudbilden. – När punkten [Effekter] är inställd på något annat än [Enkelt] och det finns tre eller flera burstbilder visas tre bilder, inklusive huvudbilden. Fortsätter r 93 SE