Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Musik Används för att

Musik Används för att ange vilken musik som ska spelas upp under bildspel. Det går att välja mer än ett bakgrundsmusikspår. Peka på för att lyssna på de olika bakgrundsmusikspåren. Peka på eller för att justera volymen för bakgrundsmusiken. Music1 Standardinställningen för ett bildspel av typ [Enkelt]. Music2 Standardinställningen för ett bildspel av typ [Nostalgiskt]. Music3 Standardinställningen för ett bildspel av typ [Elegant]. Music4 Standardinställningen för ett bildspel av typ [Aktiv]. Ljudet avst. Ingen bakgrundsmusik. Observera • Filmer spelas upp utan sitt ljud. Intervall Används för att ställa in intervallet mellan bilderna i bildspel. Denna punkt är fast inställd på [Auto] när punkten [Effekter] är inställd på något annat än [Enkelt]. 1 s Används för att ställa in visningsintervallet mellan bilderna för ett 3 s bildspel av typ [Enkelt]. 5 s 10 s Auto Intervallet ställs in så att det passar till [Effekter]-inställningen. Observera • Intervallinställningen gäller inte för uppspelning av filmer. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Upprepa Används för att slå på/stänga av upprepningen för bildspel. På Bilderna visas i en kontinuerlig loop. Av När alla bilder har visats avbryts bildspelet. zVal av bakgrundsmusik Du kan överföra önskade musikfiler från en CD eller MP3-filer till kameran för att spela under bildspel. Om du vill överföra musikfiler så installera programmet ”Music Transfer” (medföljer) på din dator. Se sidan 155 och 156 för närmare detaljer. • Det går att lagra upp till fyra musikstycken i kameran. (De fyra förinställda musikstyckena (Music1 - Music4) går att ersätta med andra musikstycken som du själv överför.) • Den maximala längden för musikfiler som kameran kan spela är ungefär 5 minuter. • Om det inte går att spela upp en musikfil på grund av att den blivit skadad eller något annat fel på filen, så utför kommandot [Formatera musik] (sidan 134) och överför musikfilerna igen. 94 SE

Radera Används för att välja oönskade bilder och radera dem. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 (Radera) t önskat läge (Allt utom denna bild) (Alla i denna burstgrupp) (Denna bild) (Flera bilder) (Alla bilder från detta datum) (Alla i mappen) (Alla AVCHD-filer) Används för att radera de andra burstbilderna än vald bild i burstgruppsvisningsläget. Peka på [OK] efter steg 2. Används för att radera alla bilder i vald burstgrupp på en gång. Peka på [OK] efter steg 2. Används för att radera den bild som visas för tillfället i enbildsläge. Används för att välja och radera flera bilder på en gång. Gör följande efter steg 2: 1Peka på den bild du vill radera. Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska raderas är markerade. Peka en gång till på en bild som är markerad med för att ta bort -markeringen igen. 2Peka på [OK] t [OK]. Används för att radera alla bilder inom valt datumområde eller i vald mapp, eller alla AVCHD-filmer på en gång. Peka på [OK] efter steg 2. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Observera • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning, och både stillbilder och filmer visas i samma mapp. I det enkla läget Radera en bild Radera alla bilder Används för att radera den bild som visas för tillfället. Används för att radera alla bilder i nuvarande datumområde eller mapp. Fortsätter r 95 SE