Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

MENU/

MENU/ inställningssökning zDu kan växla mellan indexläget och enbildsläget när du väljer bilder När (Flera bilder) är valt går det att växla mellan enbildsskärmen och indexskärmen genom att peka på / . Peka på på indexskärmen för att återgå till enbildsskärmen, och peka på på enbildsskärmen för att återgå till indexskärmen. • Det går även att växla mellan indexskärmen och enbildsskärmen för funktionerna [Skydda], [Skicka med TransferJet] och [DPOF]. Innehållsförteckning Manöversökning Register 96 SE

Skicka med TransferJet TransferJet är en trådlös teknik för överföring på kort håll som gör det möjligt att överföra data genom att placera de två produkterna som ska kommunicera med varandra intill varandra. Kontrollera om din kamera är utrustad med TransferJet-funktionen genom att se efter om det finns ett (TransferJet)-märke på undersidan av kameran. Genom att använda ett Memory Stick-minneskort med TransferJet (säljs separat) går det att överföra bilder mellan TransferJet-kompatibla apparater. Se bruksanvisningen som medföljer Memory Stick-minneskortet med TransferJet för närmare detaljer om TransferJet. 1 Sätt i ett Memory Stick-minneskort med TransferJet i kameran och tryck på (uppspelning)-knappen. 2 (Skicka med TransferJet) t önskat läge Om knapparna inte visas till vänster på LCD-skärmen så peka på . 3 Överför bilder genom att placera kameran och den andra apparaten med (TransferJet)-märkena så nära varandra som möjligt. Det hörs en bekräftelsesignal när anslutningen har upprättats. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning (Denna bild) (Flera bilder) Används för att skicka den bild som visas för tillfället i enbildsläget. Det går att välja och skicka flera bilder på en gång. Gör så här efter steg 2: 1Välj en bild som du vill skicka och peka på den. Upprepa ovanstående steg tills du valt alla bilder som ska skickas. Peka en gång till på en bild som är markerad med för att ta bort -markeringen igen. 2Peka på [OK] t [OK]. Register Observera • Det går bara att överföra stillbilder. • Upp till 10 bilder går att överföra i taget. För 3D-bilder överförs dock både MPO-filen och JPEG-filen. Beroende på mottagarenheten kan det göra att upp till 20 bilder tas emot. • Ställ först in punkten [TransferJet] på [På] genom att välja t (Inställningar) t (Huvudinställningar) (sidan 136). • Ombord på flygplan bör du ställa in punkten [TransferJet] på [Av] genom att välja t (Inställningar) t (Huvudinställningar) (sidan 136). Följ även i alla andra fall alltid de regler som gäller på den plats där kameran används. • Anslutningen avbryts om överföringen inte går att utföra inom ungefär 30 sekunder. Välj i så fall [Ja] och passa ihop de två (TransferJet)-märkena på kameran och den andra apparaten igen. • Memory Stick-minneskort med TransferJet och kameramodeller med TransferJet säljs inte i vissa länder och områden på grund av lokala lagar och bestämmelser. • Ställ in [TransferJet]-funktionen på [Av] i andra länder och områden än där du köpte kameran. I vissa länder och områden kan det medföra skadeståndsansvar om man använder TransferJet-funktionen, på grund av lokala restriktioner för överföring av elektromagnetiska vågor. 97 SE