Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

För att ta emot bilder

För att ta emot bilder med hjälp av TransferJet 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att slå på kameran. 2 Passa ihop (TransferJet)-märkena på kameran och den sändande apparaten för att ta emot bilder. Det hörs en bekräftelsesignal när anslutningen har upprättats. Observera • Endast bilder som går att spela upp på kameran går att sända eller ta emot. • Den här kameran kan bara ta emot JPEG-filer och MPO-filer. • Om det uppstår ett bilddatabasfilfel medan en fil håller på att lagras, tänds en skärm för återställning av bilddatabasfilen. • Bilder som inte går att registrera i bilddatabasfilen går att spela upp med hjälp av [Mappvisning (Stillbilder)]. zTips för att lyckas med att sända och ta emot data Passa ihop som möjligt. (TransferJet)-märkena på kameran och den andra apparaten så nära varandra • Överföringshastigheten och räckvidden varierar beroende på vinkeln mellan (TransferJet)-märkena. • Det kan hända att man behöver flytta kameran eller ändra dess vinkel för att kommunikationen ska upprättas. • Det går lättare att sända och ta emot data om man lägger kamerorna parallellt med varandra med (TransferJet)-märkena på det sätt som visas i figuren. zFör att använda andra TransferJet-kompatibla apparater som finns i handeln Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Genom att använda andra TransferJet-kompatibla apparater som finns i handeln går det att överföra bilder till en dator och skicka data på andra kul sätt. Se bruksanvisningen till den andra TransferJet-kompatibla apparaten för närmare detaljer. • Ha följande punkter i åtanke när du använder TransferJet-kompatibla apparater. – Ställ in kameran på uppspelningsläget innan du börjar. – Om en bild inte visas så välj t (Inställningar) t (Huvudinställningar) och ställ sedan in punkten [LUN-inställningar] på [Enkelt]. – Medan kameran är ansluten går det inte att skriva eller radera data i kameran. – Avbryt inte anslutningen under pågående import av bilder till ”PMB”. 98 SE

Måla Används för att måla eller sätta stämplar på en stillbild och lagra den som en ny fil. Originalbilden behålls. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Måla) Om du använder internminnet så peka på (Måla) till vänster på LCD-skärmen. 3 Rita på bilden med den medföljande ritpennan. 4 Peka på / -knappen t välj vilken bildstorlek bilden ska sparas i. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Knapp Användningssätt 1 / Spara Används för att lagra bilden i VGA- eller 5Mformat i internminnet eller på ett minneskort. 2 Penna Används för att måla tecken eller figurer. 3 Suddgummi Används för att göra rättningar. 4 Stämpel Används för att sätta stämplar på bilden. 5 / Tjocklek/stämpel Används för att välja tjocklek på pennor och suddgummin, eller välja stämpel. 6 Färg Används för att välja färg. 7 Avsluta Används för att lämna målarläget. 8 Ram Används för att lägga till en ram runt bilden. Välj önskad ram med / . 9 Återställ Används för att upphäva den senaste manövern. 0 Radera allt Används för att sudda ut allt du målat. Fortsätter r 99 SE