Views
9 months ago

Sony SVS1511T9E - SVS1511T9E Documenti garanzia Bulgaro

Sony SVS1511T9E - SVS1511T9E Documenti garanzia Bulgaro

Sony,

Sony, VAIO и емблемата на VAIO са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation. Всички останали търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Съдържание Ръководство за безопасност/разпоредби ......................5 Инструкции за работа с Wireless LAN ...........................13 Инструкции за работа с Wireless WAN ..........................15 Ръководство за разпоредби за BLUETOOTH...............16 Гаранция...........................................................................17 Служби за техническа поддръжка на Sony..................23 3