Views
8 months ago

Sony SVS1511T9E - SVS1511T9E Documenti garanzia Danese

Sony SVS1511T9E - SVS1511T9E Documenti garanzia Danese

VAIO-notebooks og

VAIO-notebooks og stationære VAIO-computere med vekselstrømsadaptere ❑ VAIO-notebooks er designet til kun at blive brugt med ægte Sony-batterier. Du bør derfor kun anvende ægte genopladelige Sony-batterier. Herved sikrer du også, at din VAIO-notebook bruges på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. ❑ Det anbefales, at du bruger en ægte Sony-vekselstrømsadapter, som Sony har leveret til brug med dit produkt. ❑ Vekselstrømsadapteren er kun beregnet til at blive brugt med it-produkter. Brug den ikke til andre formål. Hvis strømkablet til den vekselstrømsadapter, der følger med computeren, har et stik med 3 ben, skal du sikre dig, at den elektriske forbindelse har korrekt jordforbindelse. ❑ Hvis du vil koble computeren fuldstændigt fra strømforsyningen, skal du trække stikket fra vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af udstyret, eller der skal være nem adgang til den. ❑ Inden computeren transporteres til et andet sted, skal du sætte eventuelle medfølgende dæksler på stikkene og beskyttere i slottene og desuden sikre batteriet i batterirummet, hvis batteriet kan tages ud, så computeren ikke bliver beskadiget eller antændes under transporten. ❑ Batteriet skal altid sidde i computeren, når computeren er i brug. ❑ Når du rejser til eller inden for USA, skal du være opmærksom på, at det amerikanske transportministerium for nyligt har udsendt nye bestemmelser, der gælder for passagerer, som rejser med lithium-metalbatterier og lithium-ion-batterier. Yderligere oplysninger finder du på http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html. 52

Kun for stationære VAIO-computere ❑ Stationære VAIO-computere er kun beregnet til indendørs brug. ❑ Nogle modeller leveres med flere landespecifikke strømledninger. Brug den strømledning, der passer til strømudtaget i dit land. ❑ Hvis du vil koble din stationære VAIO-computer fuldstændigt fra strømforsyningen, skal du trække stikproppen på strømkablet ud af stikkontakten. ❑ Stikkontakten skal være placeret i nærheden af udstyret, eller der skal være nem adgang til den. Oplysninger om lovgivningsmæssige krav Sony erklærer herved, at dette produkt, uanset om det omfatter et trådløst sæt, herunder et trådløst tastatur og/eller en trådløs mus og/eller en trådløs modtager, overholder de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i det europæiske 1999/5/EC-direktiv. Du kan få adgang til en kopi af vores overensstemmelseserklæring vedrørende R&TTE-direktivet på følgende internetadresse: http://www.compliance.sony.de/ Dette produkt er blevet testet for og overholder de grænseværdier, der er angivet i EMC-direktivet vedrørende brug af forbindelseskabler, som ikke er længere end 3 meter. DK VAIO-notebooks og stationære VAIO-computere med et trådløst sæt Vilkår for anvendelse I Norge må dette radioudstyr ikke anvendes i det geografiske område, der ligger inden for en radius af 20 km fra centrum i Ny-Ålesund, Svalbard. Advarsler vedrørende brug/bortskaffelse ❑ For modeller med et udtageligt batteri ❑ Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes på en forkert måde. Udskift kun det nuværende batteri med et batteri af den type, som anbefales af producenten (eller en tilsvarende type). Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med producentens instruktioner. ❑ Det batteri, der bruges i denne enhed, kan give forbrændinger pga. ild eller kemiske væsker, hvis det behandles forkert. ❑ Batteriet må ikke knuses, skilles ad, opvarmes til over 60° C eller afbrændes. ❑ Skaf brugte batterier af vejen med det samme og på en korrekt måde. ❑ Opbevares utilgængeligt for børn. ❑ Sørg for, at metalkontakterne på batteriet ikke bliver kortsluttet eller kommer i kontakt med væske, f.eks. vand, kaffe eller juice. ❑ Du må ikke håndtere eller anvende beskadigede eller utætte lithium-ion-batterier. ❑ I nogle områder kan det være forbudt at bortskaffe lithium-ion-batterier sammen med affald fra husholdninger eller erhvervsbyggeri. Brug det offentlige indsamlingssystem. ❑ For modeller med lithium-ion-batterier (gælder kun i Tyskland) Råd om bortskaffelse: Brugte batterier skal afleveres i særlige indsamlingsbokse i forretninger eller hos de lokale myndigheder. Batterier er som regel brugt op, hvis enheden lukkes eller viser meddelelsen "Battery empty", eller hvis enheden ikke længere fungerer korrekt efter lang tids brug af batteriet. Dæk for en sikkerheds skyld batteripolerne med f.eks. tape. 53