Views
9 months ago

Sony SVF1541M1R - SVF1541M1R Documenti garanzia Ceco

Sony SVF1541M1R - SVF1541M1R Documenti garanzia Ceco

Průvodce předpisy a

Průvodce předpisy a bezpečnostní informace Informace o počítači VAIO CZ Modely, které podporují normu IEEE 802.11a/n (5 GHz) bezdrátové sítě WLAN Modely s integrovanou funkcí bezdrátové sítě WLAN, které nepodporují normu IEEE 802.11a/n (5 GHz) bezdrátové sítě WLAN Bezpečnostní informace Varování: Tento přístroj musí být uzemněn. (Výjimkou jsou výrobky s dvojkolíkovou zástrčkou.) Než počítač uchopíte, nechejte ho zchladit. Povrch v okolí větracích otvorů může být extrémně horký. Používání počítače přímo na klíně není doporučeno. Teplota spodní části počítače může během běžného provozu vzrůst a po delším působení může způsobit nepohodlí nebo popálení. Nepokládejte si adaptér střídavého napětí na kůži. Když se adaptér střídavého napětí zahřeje a způsobuje nepohodlí, zabraňte jeho kontaktu s tělem. Počítače VAIO jsou určeny k provozu pouze s pravými akumulátory Sony. Proto používejte pouze pravé akumulátory Sony. Zaručují bezpečnou práci s počítači VAIO. Důrazně doporučujeme používat pravý adaptér střídavého napětí Sony dodávaný k příslušnému výrobku. Tento adaptér střídavého napětí je určen výhradně pro výpočetní techniku. Nepoužívejte ho k žádným jiným účelům. Pokud je napájecí kabel adaptéru střídavého napětí dodaného s počítačem vybaven třívodičovou zástrčkou, ujistěte se, že je elektrická síť řádně uzemněna. Tento adaptér střídavého napětí je určen výhradně pro používání uvnitř budov. 5